Onsdag 03. februar 2016

Fordobler med trefiberisolasjon Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 3. februar 2016 Nr. 5 • 15. årgang Bedre og raskere behandling lokalt

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Daglig leder Ole Mathias Lygren og avdelingsleder Roy Hansen i Norsk Trefiberisolering AS (bil- det) merker at interessen for inn- blåst trefiberisolasjon er økende. Selskapet har doblet omsetning- en hvert år siden oppstarten i 2013. Forventet omsetning for 2016 er på 14 millioner kroner. Side 4

Gjorde flott naboinnsats

Marit Lilleby (bildet) og mannen Frank gjorde alt riktig da de hørte brannalarmen hos naboen. – Dere har gjort alt rett, sier brannmester Sjur Berge, og takker på vegne av brannvesenet. Da brannvesenet ankom leiligheten i Helgerud- vegen på Bondelia, var både be- boeren og brannen tatt hånd om. Side 8 Læringssenter i rask vekst

Rektor Anne Berit Nomerstad (bildet) har travle dager på Gjøvik læringssenter. Lærings- senteret har omtrent 400 elever og deltakere i norskopplæring, og brakker må nå til for å få nok plass til alle på kort sikt. På lang sikt ses det på muligheten for utvidelser. Side 9

Foto: Torbjørn Aurvåg

sier en glad og lettet strålepasient. – Dette er litt av et løft for hele Sykehuset Innlandet, mener leder ved Stråleenheten i Gjøvik, Andrea Lilleengen. Maskin to skal snart installeres.

Hanna Von der Lippe (bildet) får både bedre og raskere kreftbehandling takket være en helt ny strålemaskin som ble tatt i bruk i forrige uke. – Dette er helt fantastisk. Tenk å få bli behandlet med topp utstyr og samtidig slippe å reise til Oslo,

Side 5

Danny (6) fikk komme tilbake på isen Danny Feher (6) begynte på skøy- teskolen til Gjøvik Kunstløpklubb i oktober. På nyåret fikk mamma Bridget Feher beskjed om at søn- nen ikke fikk være med lenger. På grunn av sin diagnose med

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Nyheter!

autisme krevde han mer oppføl- ging. Med noen raske vendinger og piruetter fra både kunstløp- klubb og Gjøvik kommune, er Danny igjen klar for isen og skøyteskolen sammen med Åse Marie Sandmark (17). Midten

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Ragnhild Fladsrud

Made with