Onsdag 03. februar 2016

2

Onsdag 3. februar 2016 •

Bjørnen sover på Gjøvik kunst- og kulturskole

Barna kan barnesangene godt. Her: Nora C. Sivesindtajet, Olava Ringeli og Sophia Brown Hagen.

og noen nye. Men det er kjente sanger. 4-5-åringene i Trollhaugen barnehage kan sangene godt. Først ut er «Dyrene i Afrika». Det er oppvarmingslåta før barna kommer frem og trekker en lapp med en bokstav på. Da er det bare å finne ut hvilket dyr og hvilken sang som begynner på den bokstaven. «Papegøyen fra Amerika» slår godt an. Den blir det da capo av. Frem til påske Det er Gjøvik trio ved Gjøvik kunst- og kulturskole som står bak konsertene. Trioen består av Svetlana Barantseva på piano, Marieke Bettman på fiolin og Olve Wendelbo på cello. Gratiskonsertene har alle barne- hagene i Gjøvik fått tilbud om. Det er bare å melde seg på, og så er det første barnehage til mølla. En rekke barnehager har allerede meldt seg på. Konsertserien vil foregå hver tirsdag og torsdag frem til påske. Musikk hvor du er Og skulle du ønske litt musikk der du er, er det bare å ta kontakt med kunst- og kulturskolen. Trioen tilbyr konserter til bedrif-

Marieke Bettman (fiolin) og Olava Ringeli og resten av 4- og 5-åringene i Trollhaugen barnehage er med på «Bjørnen sover» på Gjøvik kunst- og kulturskole.

ter, i barnehager, på skoler og eldresenter. Ja, hvor enn man måtte ønske seg et musikkinn- slag. Kanskje blir det musikk i lunsjpausen neste gang?

Marieke Bettman ligger på gulvet på Gjøvik kunst- og kulturskole og spiller «Bjørnen sover» på fiolin. Det betyr bare en ting. Startskuddet for årets barne- hagekonserter har gått. Martin Børstad lever seg inn i «Lille Petter edderkopp». Trollhaugen barnehage. Ikke så rart. Barnehagen holder til i kjel- leren på kunst- og kulturskolen på Hunn. Årets tema for barnehagekon- sertene er barnesanger om dyr. I forkant har barnehagene fått vite hvilke sanger de skal lære seg før de kommer på besøk. Denne gangen er det norske sanger det handler om, noen av Thorbjørn Egner, noen gamle barnesanger Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Første barnehage ut er

Det er Svetlana Barantseva (piano), Marieke Bettman (fiolin) og Olve Wendelbo (cello) i Gjøvik trio ved Gjøvik kunst- og kulturskole som står bak barnehagekonsertene.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Trygve Bakke, født 1929, døde 21. januar. Erling Engevold, født 1939, døde 18. januar. Annie Solveig Frøshaug, født 1924, døde 21. januar. Anne Hyrve, født 1927, døde 18. januar. Borghild Ingvaldsen, født

1916, døde 23. januar. Jesper Kristoffersen, født 2015, døde 23. januar. Geir Ove Rogne, født 1958, døde 21. januar. Ingunn Johanne Rudberg, født 1943, døde 18. januar. Bodil Sebakk, født 1938, døde 18. januar. Leander Thorsen, født 1986, døde 18. januar.

Solveig Amundsen er så heldig å få trekke en lapp der det står skrevet en F. Det blir det «Alle fugler av».

Midtdelere redder liv, men kompliserer for nødetatene I begynnelsen av november i fjor skrev Gjøviks Blad om utrykningspersonell som varslet at de fryktet for liv og helse på grunn av de nye midtdelerne på E6 mellom Biri og Vingrom. kommer noen nye bommer i rekkverket, slik at det skal gå an å komme seg fram. Vi er overbevist om at midtdelere redder liv. Vi vet at utrykningspersonellet også kjenner til denne effekten. Poenget deres er at vegskuldrene skulle vært

bredere, og det burde ha vært flere SOS-lommer. Bredere vegskuldre hadde sannsynligvis gjort den store forskjellen. Da hadde utrykningskjøretøyene hatt mulighet til å komme forbi. Så det vi snakker om, er at vegen skulle vært bare litt bredere. Se bare hvor brede vegskuldre det er på de fleste svenske vegene. Midtdelere er et fint tiltak, men det må ikke bli noen sovepute. Vegene må rett og slett bli bredere også. Det koster nok penger, men det redder liv.

Frontkollisjoner tar mange liv, og det er ingen tvil om effekten av å skille trafikken. Vegvesenet har da også midtdelere – eller midtrekkverk som det offisielt heter – som et viktig satsingsområde i sine tiltaksplaner for trafikksikkerhet. I mange år er det blitt ivret for å utsty- re enda flere vegkilometer med dette trafikksikkerhets- tiltaket. Det er en effektiv og ikke altfor kostbar måte å heve trafikksikkerheten på.

Bekymringen var at utrykningskjøretøyer ville ha pro- blemer med å komme raskt nok fram enkelte ganger. Nylig skjedde det ei trafikkulykke på strekningen som dessverre viste at de hadde rett. Denne gangen gikk det ikke liv tapt, men de praktiske utfordringene viste seg å være store. På grunn av midtdelerne var det ikke mulig for utrykningskjøretøyene å komme dit de skulle på en effektiv måte. Nå er det varslet at det

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 3. februar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with