Onsdag 03. februar 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Mett mann lover å faste.

Ukjent

Ring oss!

Klart for feitetirsdag før fasten på Hunn

Tirsdag er det igjen klart for feitetirsdag på Hunn. En tra- disjon som trekker flere hun- dre til tun og hus på Hunn. Inngangen til fastetida var i grunnen litt av et karneval, hvor det var lov med både ris og å slå katten ut av tønna. Feitetirsdagen er en årelang tradi- sjon som bidrar til et yrende liv på Hunn. Med både ansiktsma- ling og maskeverksted blir det nærmest litt karnevalsstemning når 400 til 500 små og store gjes- ter samles til fest både i og uten- for Tingbygningen og Gjøvik kunst- og kulturskole. Mette på jula Kunst- og kulturskolen hadde som så mange andre sitt eget julearrangement, men merket etterhvert at både store og små rett og slett var litt mette av alt som skulle skje før jul. – Vi fant da ut at her måtte vi være litt kreative og finne på noe nytt, sier rektor Aagot Stoltz Meyer ved Gjøvik kunst- og kul- turskole. Etter møter med Gjøvik histo- riske samlinger på Eiktunet, kan vi kanskje si at kreativiteten bidro til at sulten meldte seg. Hvorfor ikke lage noe rundt fas- Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

og nøt av det som var av godt og moro. Dagen etter, på askeons- dag, starter den egentlige fasteti- den, etter gammel skikk en nær- mest asketisk tid, der lek og moro var forbudt, samt at kjøtt var forbudt. Man skulle i det hele tatt leve stille og rolig og forbere- de seg til den store påskefesten. Arrangementet er en tradisjon som samler flere hundre fest- stemte gjøvikensere rundt gamle fastetradisjoner på Hunn. Formidlingsansvarlig Ragni Engstrøm Nilsen i Mjøsmuseet og rektor Aagot Stoltz Meyer ved Gjøvik kunst- og kulturskole gleder seg til feitetirsdag.

tetradisjonene? Det slo an, og nå minst 15 år senere, inviterer fortsatt Mjøsmuseet, Gjøvik Spelmannslag og Gjøvik kunst- og kulturskole, feststemte gjøvi- kensere for å markere feitetirs- dag. – Her blir det flere små kon-

serter med kunst- og kultursko- lens elever og spellemannslaget. Det blir tombola med stort utvalg av gevinster, to kafeer med pølser og kaker og grøt, informerer rek- toren. I tillegg til ansiktsmaling, mas- keverksted og fløytespikking er det også mulighet til å bli litt

kjent med de gamle fastetradisjo- nene. Som vanlig blir det også i år reist et kjempestort fastelavnsris på tunet, og katten skal selvføl- gelig slås ut av tønnen. – Før i tiden ble det brukt levende katt, slik er det heldigvis ikke lenger, sier rektoren, som har en lekekatt i sin, sammen med masse godteri. Fest før faste Fastelavenssøndag er den siste kvelden før fastetida fram til påske, dernest kommer blåman- dag før feitetirsdag, som var en skikkelig festdag hvor man spiste

Julerosen på Friscena

Selma Lagerløfs «Julerosen» står på programmet når Fortellerscenen Gjøvik inviterer til forestilling på Friscena i mor- gen. Her vil Kirsten Anthonsen, Ellen Sagenes og Marit

Clementz, med sine forteller- stemmer, formidle historien, mens Fjelljazz står for musikken til forestillingen. Fjelljazz består av Marit Skikkelstad, Sveinung Hovensjø og Anders Byfuglien.

Etterisolering loft,100 m 2 kun kr 15.000,- Reisekostnader kommer i tillegg. Pakkepris, eks: Fyrer du for kråka?

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no Vi kan hjelpe deg med din tannhelse.

så/PPLANDå å å å så(EDMARKå å å å

www.isoteks-miljo.no

Made with