ClearLLab 10C - BG - Българска версия

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ......................................................................................3 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ......................................................................3 ОБЩОПРИЕТИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕ........................................................4 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПАНЕЛИТЕ CLEARLLAB 10C................4 ПАНЕЛИ CLEARLLAB 10C...............................................................4 НАБОР ЗА КОМПЕНСАЦИЯ CLEARLLAB.....................................5 ИЗБОР И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА СЛУЧАЙ................................5 СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ..............................................................6 БИБЛИОГРАФИЯ.............................................................................6 СЛУЧАИ............................................................................................. 7 НЯМА ИМУНОФЕНОТИПНА АБНОРМНОСТ............................ 7 ПЕРИФЕРНА ЦЯЛОСТНА КРЪВ.....................................................7 Случай № 1: Нормална цялостна кръв.......................... 7 КОСТЕН МОЗЪК...............................................................................32 Случай № 2: Нормален костен мозък...........................32 ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ..............................................................................56 Случай № 3: Нормален лимфен възел.........................56 НЕОПЛАСТИЧЕН ПРОЦЕС ОТ В-КЛЕТЪЧЕН ПРОИЗХОД.....80 В-ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ/ ЛИМФОБЛАСТЕН ЛИМФОМ......................................................80 Случай № 4: В-клетъчна остра лимфобластна левкемия/лимфобластен лимфом.................................80 В-ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ/ ЛИМФОБЛАСТЕН ЛИМФОМ.................................................... 105 Случай № 5: В-клетъчна остра лимфобластна левкемия/лимфобластен лимфом.............................. 105 ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ/МАЛЪК ЛИМФОЦИТЕН ЛИМФОМ......................................................... 130 Случай № 6: Хронична лимфоцитна левкемия/ малък лимфоцитен лимфом.......................................... 130 ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ/МАЛЪК ЛИМФОЦИТЕН ЛИМФОМ......................................................... 154 Случай № 7: Хронична лимфоцитна левкемия/ малък лимфоцитен лимфом.......................................... 154 МАНТИЙНО КЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ........................................ 178 Случай № 8: Мантийно клетъчен лимфом.............. 178 ПЛАЗМОКЛЕТЪЧЕН МИЕЛОМ.................................................202 Случай № 9: Плазмоклетъчен миелом..................... 202 ФОЛИКУЛЯРЕН ЛИМФОМ........................................................226 Случай № 10: Фоликулярен лимфом.......................... 226

В-КЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ С ПРОИЗХОД ГЕРМИНАТИВНИЯ ЦЕНТЪР.......................................................250 Случай № 11: В-клетъчен лимфом с произход герминативния център................................................... 250 ЛИМФОМ ОТ ЗРЕЛИ В-КЛЕТКИ..............................................274 Случай № 12: Лимфом от зрели В-клетки................ 274 ЛИМФОМ ОТ ЗРЕЛИ В-КЛЕТКИ..............................................298 Случай № 13: Лимфом от зрели В-клетки................ 298 НЕОПЛАСТИЧЕН ПРОЦЕС ОТ Т-КЛЕТЪЧЕН ПРОИЗХОД....322 Т-ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ/ЛИМФОБЛАСТЕН ЛИМФОМ.........................................................................................322 Случай № 14: Т-клетъчна лимфобластна левкемия/Т-клетъчен лимфобластен лимфом....... 322 Т-ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ/ЛИМФОБЛАСТЕН ЛИМФОМ........................................................................................ 346 Случай № 15: Т-клетъчна лимфобластна левкемия/Т-клетъчен лимфобластен лимфом....... 346 Т-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ С ГРАНУЛАРНА СТРУКТУРА.......................................................................................370 Случай № 16: Т-клетъчни лимфопролиферативни нарушения......................... 370 Т-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ С ГРАНУЛАРНА СТРУКТУРА...................................................................................... 394 Случай № 17: Т-клетъчни лимфопролиферативни нарушения......................... 394 НЕОПЛАСТИЧЕН ПРОЦЕС ОТ МИЕЛОИДЕН ПРОИЗХОД.........................................................418 ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ...........................................418 Случай № 18: Остра миелоидна левкемия............. 418 ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ.......................................... 442 Случай № 19: Остра моноцитна левкемия............. 442 ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ.......................................... 466 Случай № 20: Остра миелоидна левкемия – NOS.................................................................. 466 ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ.......................................... 490 Случай № 21: Остра промиелоцитна левкемия... 490 ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ........................................... 514 Случай № 22: Остра моноцитна левкемия............. 514 МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ....................................538 Случай № 23: Миелодиспластичен синдром......... 538 МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ....................................562 Случай № 24: Миелодиспластичен синдром......... 562

Всяко събитие е от значение

2

Beckman Coulter • Панели ClearLLab 10C • C33369 AB

Made with FlippingBook Learn more on our blog