Bedre skole nr. 3-2014

B

BEDRE SKOLE Postboks BEDRE SKOLE Postboks B Oslo

Grønland

E ersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning omden nye adressen. E ersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning omden nye adressen.

Grønland Returadresse: BEDRE SKOLE Postboks 9191 Grønland N-0134 OSLO Oslo

27.–28. november, Clarion Hotel Stavanger SKOLELEDERKONFERANSEN 2014 Skoleleders betydning for elevers læring Foredragsholdere : Dennis Shirley, Phil McRae, Per Fugelli, Pål Roland, Per Olav Aamodt, Carl Dons, Marit Aas, Ruth Jensen, John Arve Eide, Inge Brigt Aarbakke, Ole Briseid, Magne Lerø og Ragnhild Lied Tema på årets konferanse er nasjonale og internasjonale utviklingstrekk, knyttet opp mot grunnleggende områder innenfor skoleledelse som styring, ledelse, innovasjon, lojalitet og etikk. Til konferansen kommer internasjonale kapasiteter som professor Dennis Shirley og Phil McRae. I tillegg kommer en rekke spennende forelesere fra ulike fagmiljøer. Torsdag kveld inviteres du til “Leaders’ corner”, der vi bl.a. vil vise filmen «Den gode lærer». Resten av kvelden er satt av til hyggelig samvær og gode faglige diskusjoner med kollegaer. 27.–28. november, Clarion Hotel Stavanger SKOLELEDERKONFERANSEN 2014 Skoleleders betydning for elevers læring Foredragsholdere : Dennis Shirley, Phil McRae, Per Fugelli, Pål Roland, Per Olav Aamodt, Carl Dons, Marit Aas, Ruth Jensen, John Arve Eide, Inge Brigt Aarbakk , Ole Bris id, Magne Lerø og Ragnhild Lied Tem på år ts konferans er nasjonale og internasjonale utvi lingstrekk, knyttet opp mot grunnl ggende områder innenfor skoleledelse som styri g, l delse, innovasjon, lojalitet og etikk. Til konferansen kommer internasjonale kapasitet r som prof ssor Dennis Shirley og Phil McRae. I tillegg kommer en rekke spennende forelesere fra ulike fagmiljøer. Torsdag kveld inviteres du til “Leaders’ corner”, der vi bl.a. vil vise filmen «Den gode lærer». Resten av kvelden r satt av til hyggelig samvær og gode faglige diskusjoner med kollegaer. FRA PROGRAMMET • Skolelederes betydning for elevers læring School leadership and students’ learning • • Rethinking School Leadership: Creating A Great School for All Students • The Impact of Technology on Children and Schools • Ledelse av endringsarbeid • TALIS - Norske skoleledere hva nå? • Norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv – videre veivalg • Styring, ledelse og lojalitet • Ledelse og innovasjon • Å utforske praksis – ledelse av læringsarbeid • Sideblikk på skoleledelse • Kvalitet i læringsmiljøet – rektors ansvar og rolle • Å danne mot Bindende påmeldingsfrist: 24. oktober Påmelding til konferansen: www.udf.no/kurs eller kurs@udf.no Kontaktperson: Brit Adam, tlf: 24 14 20 79/00 Konferanseavgift: 2800 (medlem), 3600 (ikke-medlem) I prisen inngår konferansen, lunsj begge dager og kveldsarrangement. FRA PROGRAMMET Skolelederes betyd ing for elevers læring School leadership and students’ learning Rethinking School L adership: Creating A Great School for All Students The Impact of Technology on Children and Schools Ledelse av ndrin sarbeid TALIS - Norske skoleledere hva nå? Norsk utdanning i et int rnasjonalt perspektiv – videre veivalg tyring, ledelse og lojalitet Ledelse og in ovasjon utforske praksis – ledelse av læringsarbeid • Sideblikk på skoleledelse • Kvalitet i læri smiljøet – rektors ansvar og rolle • Å anne mot Bind nde påmeldingsfrist: 24. oktober Påm ldi g til konferansen: www.udf.no/kurs ller kurs@udf.no K ntaktpers n: Brit Adam, tlf: 24 14 20 79/00 Konferanseavgift: 28 (medlem), 3600 (ikke-medlem) I prisen inngår konferansen, lunsj begge dager og kveldsarrangement. Hotell: Pris hotellrom er 1.525,- pr. rom 27. til 28. nov og 1.725,- pr. rom 26. til 27. nov, og må bookes på tlf 51502500 eller aino.fagerbakk@choice.no. Bookingkode: 251170 (innen 27.10.) Hotell: Pris hotellrom er 1.525,- pr. rom 27. til 28. nov og 1.725,- pr. rom 26. til 27. nov, og må bookes på tlf 51502500 eller aino.fagerbakk@choice.no. Bookingkode: 251170 (innen 27.10.)

Made with