Bedre skole nr. 3-2014

leder

Gleden som innsatsfaktor

Den norske retoriker, forfatter og litteraturviter Georg Johannesen, som selv likte å titulere seg som «lærer», skrev en gang at pedagoger er mennesker som har lært å kose seg

Når vi snakker om følelser som del av profesjonalitet, så beveger vi oss inn i et vanskelig område. Det emosjonelle kan lett oppfattes som en motsetning til det profesjonelle. Men dersom lærerens følelser er en viktig faktor for elevenes læring, så må vi skaffe kunnskap på feltet. Alle vet at det skal mer til enn studiepoeng for å bli en god lærer, samtidig som det har vært vanskelig å finne ut hva det er den gode lærer egentlig kan. Men det er vel ganske klart at det har noe å gjøre med samspill med elevene, kunsten å være emosjonelt lydhør. Når forskere går inn og systematiserer lærernes erfaringer på dette området, så vil vi ikke bare få kunnskaper, men også et språk egnet til å snakke om de emosjonelle faktorene som ligger til grunn for det gode samspillet mellom lærer og elever. Dette vil kunne være til hjelp for lærere som ønsker å utvikle seg og utveksle erfaringer på dette området. Det vil også være viktig for å kommunisere til samfunnet de mange aspekter ved lærerens arbeid – og at frykten for «koseskolen» er overdrevet. Lærere trives når læring finner sted.

blant elever som lider. Morsomt spissformulering, men den er ikke sann. I denne utgaven av Bedre Skole presenterer vi to forskningsprosjekter som tar for seg læreres trivsel og arbeidsglede. Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik har funnet at de desidert viktigste faktorene for at læreren skal trives, er samværet med barn og unge og det å se at elevene lærer og utvikler seg faglig og sosialt. Anna-Carin Bredmar har forsket på læreres arbeidsglede, og kommer fram til de samme resultatene. Elevenes læring er det som gir læreren arbeidsglede. Og vice versa, en lærer som har arbeidsglede blir en god lærer for elevene. Hun utelukker at en lærer kan trives i en kaotisk klasseromssituasjon, og legger samtidig vekt på hvordan lærerens glede i arbeidet er en viktig del av det å være profesjonell.

Made with