Oversigt over det Kjøbenhavnske Fattigvæsens tilstand i aare

Made with FlippingBook flipbook maker