החאן - אוי אלוהים - מאת ענת גוב

"בכל אחד יש שטן קטן. השאלה היא מה גורם לו להתעורר."

www.khan.co.il kupa@khan.co.il 02-6303600 :' טל

Made with FlippingBook flipbook maker