Adut februar 2018 - št. 243 | S klikom na oglas boste preusmerjeni na spletno stran oglaševalca.

Ljubljanska cesta 65, 1293 [marje-Sap tel./fax: 01 787 51 59 gsm: 041 640 406

Celov{ka 264 Ljubljana

d.o.o.

G: 031 388 944 F: 059 05 09 60 E: eurocev @ t-2.net

e-mail: boris.zdesar @ siol.net www.kljucavnicarstvo-zdesar.si

KOSEC TOMA@ S.P.

VISOKOTLA^NO ^I[^ENJE ODTO^NIH CEVI TV PREGLEDI ODTO^NIH CEVI REZKANJE TUJKOV V CEVNIH SISTEMIH SANACIJE NA KLASI^EN NA^IN Z IZKOPOM

- stopnice, ograje (notranje zunanje, inox...) - nadstre{ke - vrata - okenske re{etke - omare - gugalnice - izdelki po naro~ilu Izdelujemo:

www.akrol .si

www.eurocev.si

Brezskrbna izbira pravega izvajalca del za dom in vrt z nasveti in ugodnostmi.

www.adut.si

ADUT za dom in vrt

Letnik XXIV, {tevilka 243, 09. februar 2018, brezpla~nik

Tel. pisarna: 01/429 12 66 , tel. doma: 01/429 12 58 E-mail: asfaltbeton @ gmail.com http://www.asfaltbeton.si GSM: 041/628-260 ASFALTIRANJE TLAKOVANJE Lokalnih cest in poti dvori{~ in parkiri{~ ASFALTBETON d.o.o., Ulica Lovre Klemen~i~a 8, Ljubljana

Ponova vas 100, Grosuplje, tel./fax: 01/786 02 26, gsm: 041 768 372 , e-mail: janez @ grip-pro.si

Made with FlippingBook flipbook maker