drukkerij week 44

ME gerelateerde KPI's van de brede persen per periode

uren

uren

6. Productietijd werklijk versus norm brede persen

1. Urenafbouw managemantverlies brede Persen

700

700

600

637

52 36

66 38

600

623

47 60

52 63

52 64

609

606

589

109

124

128

500

109

74

51

90

536

110

64

94

500

521

124

502

101

93

400

110

400

300

300

200

200

476

475

463

458

433

400

396

370

100

100

0

0

37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40 41 42 43 44

Bewerkingstijd

Ombouw/Instellen/Wissel Managementverliezen

Productietijd

productietijd norm

stilstandsverliezen excl. om

100 120 140 160 180 200 Uren

Wentl.

uren

7. Snelheid W/N uren en breuken W/N brede persen

2. Stilstandverliezen productie incl. ombouwen brede Persen

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 40000,00 45000,00 50000,00

250

200

150

0 20 40 60 80

100

50

39

32

29

28

26

30 24 32 18 30 31 40 36

22

21

21

0

37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40 41 42 43 44

Gem. Netto output p/u

Netto output norm Papierbreuk norm

Productieverstoringen

Cilindercorrectie

Papierbreuk

Papierbreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

uren

3. Storingen groter dan 3 uur en preventiefonderhoud 1e & 2e lijns brede Persen

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 exempl.

Uren

8. Stilstandsverlies W/N en teveel gedrukt brede persen

250

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

200

13

150

88

100

30 32

57

64

50

11

19 16

0 50.000

0

65.082

64.042

21

20

51.221

43.700

13

38.445

12

8

33.701

32.321

6

5

19.705 37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40 41 42 43 44

Stilstandsverliezen

Stilstandsverlies norm Teveel gedrukt

Stroringen > 3 uur

onderhoud preventie 1e & 2e lijns

Wentl.

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% %

4. Aanloopwentelingen W/N en inschietpercentage brede Persen

100 120 140 160 180 200 uren

9. Verminderde snelheid W/N en inschiet W/N brede persen

220000,00

6,0%

5,0%

170000,00

4,0%

120000,00

3,0%

0 20 40 60 80

2,0%

70000,00

1,0%

43

38

37

37

37

20000,00

33

29

28

0,0%

37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40 41 42 43 44

-30000,00

Inschiet werkelijk

Inschiet norm

Aanloopwentelingen

norm aanloopwentelingen

Verminderde snelheid

Norm verminderde snelheid

Inschiet percentage brede persen

Streven inschiet %

uren

10. Ombouwen W/N brede persen

5. Verbruikte rollen en breukpercentage brede persen

1.050 1.200 1.350 1.500

10% 12% 14% 16% 18% 20%

140

120

126

100

119

0 150 300 450 600 750 900

108

108

103

102

80

95

91

0% 2% 4% 6% 8%

60

124

110

110

109

40

101

94

93

2,8%

90

6,2%

20

4,0%

2,8% 2,9% 37 38 39 40 41 42 43 44 3,2% 3,4% 2,8%

0

37 38 39 40 41 42 43 44

Verbuikte rollen

Percentage breuk

Ombouw/Instellen/Wissel

ombouwen norm

Made with FlippingBook - Online catalogs