מרכז קהילה - נווה חוף - חוברת חוגים תשע"ט

פעילויות במרכז

הודעה לבאי המרכז:

משפצים ומתחדשים...

לתשומת לבכם, המרכז נמצא בשיפוץ.

בתקופת השיפוץ יתקיימו החוגים בבית הספר חופית הצמוד למרכז. עמכם הסליחה!

מזכירות וקבלת קהל בימים א'-ה' 3 - מועדון גיל הזהב (צמוד למרכז הקהילתי), רח׳ הצנחנים 11:00-15:00 בשעות – ביה"ס חופית, בניין שחף 15:00-19:00 בשעות 03-9520412 טלפון:

ויח״צ Shutterstock קרדיט צילומים בחוברת: מאגר

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online