ניצוצות ברסלב - מגזין הלב לכל המשפחה - גיליון 58

גליון מוגדל עמודים 148

€ 6 אירופה $ 8 ארה"ב ₪ 23 : מחיר 58 גליון • ראש השנה תש"פ ויגידו באייםצדקך לאחר שהועמדו למכירה בצו בית המשפט בשנת תשס"ח, לראשונה חושף 'ניצוצות' את כל חלקי

ויתנו לך כתר מלוכה שליט"א קעניג רבי אפרים הגה"ח בשיחת הכנה מיוחדת לראש השנה

ל ק ו ע מ ז י ו ל ק ה הציוןלמכירה ל ק ו ע מ ז י ו ל ק ה הציוןלמכיר

הפאזל, שנפרשו על פני יבשות ודמויות פדיית הציון הקדוש והקלויז שונות עד ל

וך ר ט ע רה א תפ ויאתיו כל לעבדך , ומפקדו לשעבר הרב קובי לוי הרב בשיח תשובה מרגש ילון יצחקי ר נז

וי

מיוחד:

יוסף ור' מרדכי ר' המחזיקים קנייבסקי

בגביע ובכיפה של רבינו הקדוש. נעתרו לראשונה לחשוף את כלי הקודש ולספר את סיפורם המלא

ויכירו כח מלכותך , אבד בג'ונגל, מרדכי אלבז הרב נחטף בהודו, באומן גילה את האור וירוממוך בקהל עם , שותפו של ר' צבי בוגמילסקי ר' , מדבר לראשונה על אליעזר שיינר מערך הכנסת אורחים שהקים באומן

וימללו את גבורתך חיים ישראל, איציק האחים הזמרים , מדברים על נגינה אשל, אבישי אשל ונשמה, לאורו של רבינו הקדוש

ויברכו שם כבודך בניו של הרה"ח רבי זצ"ל, מרדכי יגלניק בראיון מיוחד על אביהם

העיתון של היהדות הנאמנה

בחסות

Made with FlippingBook flipbook maker