Link 1 - 2014 | Regio Uden - Veghel - Oss - Den Bosch - Maasland - Helmond | GGZ Oost Brabant

Eenscheiding, ziekteofhetoverlijdenvan eendierbare, jebaankwijtrakenenhetgevoel opgebrand tezijn.Somswordthet jeallemaal teveel.Kom jeerondanksdehulpvan jehuis- artsofpsycholoog (basisGGZ)nietbovenop, dankanbehandelingbijdeCentravoor PsychischHerstel (CPH)eenoplossingzijn. Jekuntbijons terechtvoor trainingen, gesprekken enonlinehulpverlening.Alshetnodig isomafstand tenemenvande thuissituatiebehoortookeen kortdurendeopnameoponze locatie inRosmalen totdemogelijkheden.Doel vandebehandeling is dat jeeven tijdvoor jezelfhebtom tot rust tekomen en teherstellen, zowel lichamelijkalsgeestelijk. Na jebehandelingkun jezeggen: ‘Ikben terug!’ Wil jemeerwetenoverdeCPH?Vraagernaar bij jehuisartsofbehandelaarofkijkop: www.ikbenterug.nl Ookondersteunenwijwerkgevers*alsmedewerkers dreigenuit tevallenophetwerk.Kijkop: www.vanklachtnaarkracht.nl @ikbenterugcph *Uwbehandelingbij deCPHwordt vergoeddooruw zorgverzekeraarnaverwijzingdooruw (huis)arts. *Werkgeverskunnenbij onszorgen trainingen inkopen.

Vragen over

burn-out?

Stel ze tijdensons twitterspreekuur op31maartvan 19.00 tot20.00uur via@vknkracht, metvermelding van#CPHlive.

Made with