Onsdag 02. mars 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 2. mars 2016 Nr. 9 • 89. årgang

Raser mot mulig navneendring

Skriver om historien

Foto: Mina B. Sveen

Helt til nå har man trodd at Eina var tynt befolket i viking- tida, men etter at Stian Dunvold og Geir Fossum i Mjøsen Detektorforening (bil- det) gjorde et uvanlig stort gravfunn, må historien skrives om. Kanskje er det sagahøv- dingenes siste hvilested de har funnet her på Hågår på Eina. Side 4-5 Hunton har fått et tilbud Hunton ville fått det fint på Krabyskogen, mener daglig leder i Østre Toten eiendoms- selskap AS, Ole Festad Lund og Elena Lindstad, leder i plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune (bildet). Nå håper de selskapet velger Krabyskogen som lokalisering for ny trefiberisolasjonsfabrikk. Side 8 Roser naboer etter brann

Foto: Mina B. Sveen

Foto: Mina B. Sveen

Markus Tangsveen fra Totenvika (bildet) og flere andre har kastet seg rundt for om mulig å avverge navneskiftet. – Vi er sterkt uenige i dette, sier Rundhaugen, som representerer grunneier.

Flere totninger reagerer på at det nå er kommet for- slag om at Falkentunnelen skal skifte navn. Ingen skjønner hvorfor navnet skal endres til Falkenbergtunnelen. De som er kjent i området har ikke hørt om «Falkenberghøgda», som tunnelen skal kalles opp etter. Fristen for å protestere på for- slaget går ut om kort tid, men både Stener Rundhaugen og Arvid Bjerke i almenningslodd 5,

Foto: Jon Olav Andersen

– Naboene var fantastiske, sier Britt Scharffenberg i Link Toten mottak etter brannen i asylmot- taket på Skreia. Nå får asylsø- kerne et nytt sted å bo, etter å ha fått midlertidig hjelp på Starum. Side 9

Side 7

Fin ferd i måneskinn

Midten

Tøft å levere barnet i barnehagen

PÅSKETEKSTILER

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Å etterlate barnet sitt grå- tende i barnehagen kan være tøft for småbarns- foreldre. Mamma Gina Stadsløkken (til venstre) innrømmer at hun gråt i bilen etter levering i star- ten. – Det er ikke uvanlig og helt greit, mener Guro Bakke og Vigdis Engen Holmstad i Eventyrårsen barnehage.

Nyheter!

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189; 1

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Side 10

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Ragnhild Fladsrud

Made with