Produktbroschüre Harvard InterLock - PL

Właściwości Trwałe przyleganie

MPa

MPa

40

40

31

30

28

28

28

25

30

30

19

18

20

20

17

10

10

10

0

0

Adhezja do zębiny* (24 Stunden / 37°C)

Adhezja do szkliwa* (24 Stunden / 37°C)

Nawet w „ekstremalnych” warunkach!

MPa

30

MPa

28

28

28

30

30

23

25

25

18

20

20

15

15

15

10

10

10

0

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

0

Adhezja do szkliwa przed i po procesie termicznym*

Adhezja do zębiny przed i po procesie termicznym* Harvard InterLock Clearfil SE Bond (Kuraray)

One Coat Self-Etching Bond (Coltene)

Optibond XTR (Kerr)

AdheSe (Ivoclar Vivadent)

Zastosowanie tak ż e na materiałach protetycznych!

Niezale ż nie od stosuj ą cego!

MPa

MPa

28

28 28

27 27

30

30

26

25

Ma także zastosowanie przy naprawie koron i mostów z materiałami wypełnieniowymi

25

22

25

Niezawodny niezależnie od podmiotu stosującego materiał

20

20

15

15

15

10

10

ceramiki

metali nieszlachetnych

dwutleneku cyrkonu

0

0

Adhezja do ceramiki, do metali nieszlachetnych i dwutleneku cyrkonu (24 godziny / 37° C)*

Harvard InterLock adhezja do szkliwa & zębiny (24 godziny / 37° C)* Testowany przez trzech różnych użytkowników*

Made with FlippingBook Learn more on our blog