D theorieboek havo

Hoofdstuk15 Marketing

Hoofdstuk15

15.1 Marketingaspecten 15.2 Aankoopgedrag 15.3 Marktonderzoekenmarktaandeel 15.4 Marktsegmentatie 15.5 Hetmerk 15.6 Marketingvanniet-commerciƫleorganisaties

Marketing

In dit hoofdstuk beginnenwemet het onderdeel marketing. Met delen van demarketing ben je al vaak in aanraking gekomen; denkmaar eens aan de spotjes op tv, de spam in je mailboxofdeeindelozestroom foldersdieelkeweek indebrievenbusvalt.Maarmarketing ismeer dandat endaar latenwe indit hoofdstukwat van zien. Indit hoofdstukkomt eenaantal basisbegrippenvanmarketingaandeorde.

SE

Management&Organisatie inBalans

167

Made with