2014-PO-E1

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Opleiding Praktijkopleider niveau 4

Crebonummer ……………………… (s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort ......... (s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examen 1 Begeleiden van studenten (2014-po-4-e1)

x Werkproces 1.5 Werkt samen en stemt af met onderwijsinstellingen Onderdeel van Kerntaak 1 x Werkproces 2.1 Draagt bij aan selectie en aanname van studenten Onderdeel van Kerntaak 2 x Werkproces 2.2 Introduceert studenten Onderdeel van Kerntaak 2 x Werkproces 2.3 Ondersteunt studenten bij het opstellen van hun individuele leerplan Onderdeel van Kerntaak 2 x Werkproces 2.4 Ondersteunt en bewaakt het leerproces van studenten Onderdeel van Kerntaak 2 x Werkproces 1.2 Ontwikkelt een BPV-beleidsplan of levert hieraan een bijdrage x Werkproces 1.4 Coördineert en bewaakt de uitvoering van het BPV-beleidsplan Onderdeel van Kerntaak 1 x Werkproces 4.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering x Werkproces 4.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x Werkproces 4.3 Evalueert het BPV-beleidsplan, de leertrajecten en de begeleiding van werkbegeleiders Onderdeel van Kerntaak 4 Additioneel x Werkproces 1.1 Inventariseert gegevens voor het BPV-beleidsplan

Examenkandidaat Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.5:

Beoordeling werkproces 2.1:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014

1

Opleiding Praktijkopleider 2014-po-4-e1

Made with