Yrke nr. 3 -2015

INNHOLD

Redaktørens spalte – Ulikeverdig opplæring? ...................... 3 Fagopplæring i kommunal regi ............................................. 4 Kinderegg på Lier .................................................................. 10 Pionerarbeid i Østfold ............................................................ 15 FIRING UP .............................................................................. 17 Relevans, mening og demokrati . .......................................... 20 Fra fotball til yrkesopplæring ................................................ 22 Forskende yrkesfaglærerstudenter ...................................... 25 Mange lærere vil ha nytt stipend. .......................................... 26 18 år og bussjåfør .................................................................. 26 Hi-tech laksesex .................................................................... 29 Tokah i Aure og Hemne ......................................................... 32 Forbundskommentaren: Framtidige kompetansebehov – en sjeldent komplisert øvelse . 32 Englandsfarerne fra Lørenskog ............................................ 34 Smart å ta fagbrev ................................................................. 37 Yrkesutdanningene skal fornyes ........................................... 41 Einar Skjervold er død ........................................................... 41 Pølser og politikk . ................................................................. 42 Bokelskerne i Gamlebyen . .................................................... 43 Lager smakfulle kunstverk på kjøkkenet ............................. 46 Lykkes med minoritetsspråklige ........................................... 49 Indisk utdanningsrevolusjon ................................................. 52 Hvor finner vi vaktmester’n? ................................................. 58 Arbeidslivets skole? . ............................................................. 61 Liten, men god skole ............................................................ 62 Mat og drikke ......................................................................... 66

1. Indisk

1. Yrkesop-

utdannings­ revolusjon

plæring gir håp i dødens by

26

- Bussjåfør er en trygg jobb for fremtiden, sier Roberto Nordbø Henriquez.

43

46

10

Forsiden: Fra Aqua Gens settefiskanlegg. Se s 29 Foto: Petter Opperud

Made with