מידעון אורנית - גיליון 191

191

' א

2017

23 אוגוסט ל

אלול תשע"ז

מועצה מקומית אורנית כתובת : ד.נ אפרים 44813

טלפון: 9360465 -03 | 9360204 -03 מוקד עירוני: מכל טלפון 107 http://www.oranit.org.il

דף הפייסבוק של המועצה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online