Henk Penseel - Basisboek entertainmentmarketing

1.1 ■ Entertainment als rodedraad

TheRolling Stones, een

vandemeest succesvolleen

langst bestaande rockbands ooit: dankzij hun grootsemuzikale kunnenenhet zakeninstinct van leadzanger Mick Jagger is ieder bandlidal jarenmiljonair

Entertainment isoveral De gamesmarkt ontwikkelt zichnog sneller dan de muziekmarkt. Als Sony eind 2012 stopt met deproductievandePlayStation2, zijn er inmid- delsmeer dan 150miljoen exemplaren van ver- kocht.Vanaf 2006 ligt overal terwerelddederde PlayStation in de winkels. Zes jaar later, in no- vember 2012, zijn er al 70miljoen stuks van de PS3verkocht. Ook de markt voor mobiele telefonie is niet te stuiten. Veelmensenhebben zelfsmeer dan één

mobiele telefoon. Er is veel gratis entertainment beschikbaar voor mobieltjes, maar de industrie presenteert liever betaalde apps. Ook bij de in- troductie van een product of bij gezamenlijke promoties wil men graag een experience via en- tertainment. Muziek die gedownload kan wor- den vanaf een abri, interactieve bioscoopcom- mercials, in-game advertising : het is allemaal entertainment, een in onze maatschappij niet weg tedenkenbegrip.

■ gamesmarkt ■ PlayStation ■ mobiele telefoon

Made with