Onsdag 10. juni 2020

Tomter søkes!

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

Tlf. 40 00 26 30

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 10. juni 2020 Nr. 23 • 19. årgang

Storinvestering uten å låne penger Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud

Torill fra Oslo drar til seters

Torill Løvstad fra Oslo (bildet) hadde ikke hørt om Snertingdal, men nå er hun jammen setereier i bygda. Hun har et glødende enga- sjement for bygningsvern og skal berge langlevd seterbebyggelse på Vold seter i Øvre Snertingdal. Det er litt å ta tak i. Midten Telenorbygget som kulturskole Rådmannen foreslår at kommunen Telenorbygget i Øvre Torvgate fra 1. mars neste år. – Forslaget om å legge skolen hit er godt, sier en fornøyd utvalgsleder Kjersti Bjørnstad (Sp) i kultur og teknisk. Side 2 Byregnskap med utfordringer inngår leieav- tale om mid- lertidige loka- ler til Gjøvik kunst- og kulturskole i

Status for 2019 er gjort opp. Ragnhild Hoel, Sarah Engan Johansen og Line Kildal (bildet) har nå byregnskapet klart for tre- dje gang. Det dokumenterer at en busstopp har fått fart på seg, og at det humper både for fastlege- ordningen og vegstandarden i Gjøvik. Side 7

Foto: Ragnhild Fladsrud

releder i Stiftelsen Biri Trygdeboliger i 2012. Styret tok grep som har gitt større overskudd de siste årene. Nå gjøres et stor arbeid med utvendige vedli- kehold til 4,5 millioner kroner - uten å låne ei krone. Side 5

Det er greit å ha penger på bok. Biri sanitetsforening eier totalt 22 leiligheter på Sigstadplassen og i Honnevegen på Biri. Den mangeårige bankmed- arbeideren Anne Randi Bergum (bildet) har hatt stål- kontroll på økonomien etter at hun kom inn som sty-

Vi skaper vakre hjem Utendørs trebehandling

Planter til hagen Potentilla Tilford Cream Potentilla Goldfinger

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

(159,-) KUN 119,-

Hagens fagfolk plantejord 3 stk

kun 159,- ÅPENT: Hverdager kl. 9–19 (17) Søndag kl. 12–16

FRA 999,-

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

B akk e g t . 3 , G j ø vik • 6 1 1 7 23 34 ( 2 . et g. o v er G j ø vik a pote k)

Made with FlippingBook Ebook Creator