בחבל מודיעין 128 - ינואר 2016

אגף החינוך מ.א. חבל מודיעין

www.modiin-region.muni.il באמצעות אתר האינטרנט של המועצה הרישום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד! בלבד 15:00-19:00 בימים א'-ה' בין השעות 072-2705129 : טלפון לתמיכה אנו שמחים להודיעכם על הרישום לגני הילדים וצהרונים בין התאריכים 31/01/2016 ועד כא' בשבט 11/01/2016 א' בשבט רישום לגני ילדים וצהרונים 2016/2017 תשע"ז

בנוסף, יתקיימו ימי רישום לגני הילדים, במח' גני הילדים במועצה בימי ג' בלבד 26.01.16 | 19.01.16 | 12.01.16 : בתאריכים 15:00-18:00 בין השעות

תאריכי הלידה המזכים רישום לגנים: החל מ: 5 גילאי 31.12.11 ועד 01.01.11 כ"ה בטבת התשע"א ועד ה' בטבת התשע"ב החל מ: 4 גילאי 31.12.12 ועד 01.01.12 ו' בטבת התשע"ב ועד י"ח בטבת התשע"ג החל מ: 3 גילאי 31.12.13 ועד 01.01.13 יט' בטבת התשע"ג ועד כ"ח בטבת התשע"ד

המסמכים הדרושים לרישום גני הילדים: . שני ההורים . ת.ז. מעודכנת של 1 . בעת הרישום במחלקת גני ילדים יש לבצע תשלום בפועל 2 ,(₪ 55) עבור ביטוח תאונות אישיות ₪ 495 ע"ס (₪ 80) (, סל תרבות ₪ 300) תכנית קרב .(₪ 60) וספריית פיג'מה יש להצטייד באמצעי תשלום: כ.אשראי / צ'קים / מזומן

03-9721999 שם

* הרישום לצהרונים באמצעות אתר האינטרנט בלבד! *

מאחלים לילדכם שנת לימודים מהנה ופורייה אתי וייס מנהלת מחלקת גני ילדים

שמחה משה מנהלת צהרונים

נתן ריגלר מנהל אגף החינוך

Made with