כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ינואר 2018 - גיליון 247

247 גיליון

2018 טבת-שבט תשע"ח ינואר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

באנו חושך לגרש

10-9

8-6

5-4

מוסר כליות

תרגיל "עוקץ"

90 נערה בת

מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook Learn more on our blog