545382423

S va r

paa

Hr. Dr. phil. WilamSørensensAngrebNr. II

paa

v o r Z o o l o g i s k e H a v e

dens B e s ty re lse

ved

Jægermester A. v. Klein, Medlem af Directionen for Zoologisk Have.

■ aa A /U J l AA t ^-

Kjøbenham. Trykt hoi J. H. S cfcn lt?, 1893.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker