אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - ינואר 2016