Amalienborg_1.Del

Tidligere udkommet af samme Forfatter: » „ C H R I S T I AN S K I RKE “

§

jj

„ NY H AV N “

„NIELS HEMMINGSENS GADE“

§

jj

„ K N I P P E L S B R O “

„ D Y V E K E S G A A R D “ „ K J 0 B M A G E R G A D E “ „ K N A B R O S T R Æ D E “ „ L A R S L E J S T R Æ D E “ „ F A R V E R G A D E “ „ H Y S K E N S T R Æ D E “ „ K A L K E B A L L E N “ „ V E S T E R G A D E “

j

1

j [

§

|

jj

|

„ S T O R M G A D E “

§

„ B A D S T U E S T R Æ D E “ * „ J ERME R S T AAR N E T “ ¡ j „PEDER HUITFELDTS STRÆDE“ 1 KONG FRED. D. 5. RYTTERSTATUE g J

591769235

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Made with