Flemovo Dronten

Flemovo 2013/2014 Dronten

Samenvatting

51% 83% 9% 17% 85%

16% 2% 19% 1% 13%

A lgemene kenmerken

Gemeente Dronten heeft in het schooljaar 2013/2014 nog geen subsidie voor het uitvoeren van het extra contactmoment in klas 4 toegekend. Daarom heeft dit onderzoek alleen betrekking op klas 2. De cijfers zijn vergeleken met andere klassen 2 in Flevoland.

Bijna de helft is jongen, iets meer dan de helft meisje. Bijna alle jongeren mogen tot de autochtone populatie gerekend worden (94%). Ruim driekwart van de jongeren woont bij vader en moeder thuis. 7% woont bij vader of moeder met partner. Daarnaast woont 5% in een éénoudergezin. Ook woont 8% evenveel bij vader als bij moeder (co-ouders).

Made with