S_Borgmesterbogen_1870-1928

L A G N I A P P E 255 er derefter overført på vejen ganske som vor betegnelse gade er overført fra fæstningens gat (E. gate) som den førte igennem. Nu hændte det at de unge ingeniører derovre bragte deres note- bøger fra opmålinger til tegnestuen. På spørgsmålet om hvorfor de kaldte vejen for turnpike svaredes der „fordi der var grøfter hvis udgravede fyld var turned over på „the pike“ som vejen kaldtes af egnens bønder“. Som man heraf ser behøver der ikke nogen særlig lang tid til slige for­ andringer. Urban og Urbanitet. Disse ord, ofte som finere udtryk, for tak t og dannelse medens de i virkeligheden betyder by og bymanerer. Ordene afledes af L. urbs = by og bruges rettelig som angivet. E. Suburb og suburban: forstad og forstadagtigt. Suburbanite = forstadsboer. Valmetaget. Hvor har vi egentlig fisket denne grimme form op? Når vi erindrer de kække knej­ sende gavle så betegnende for gotik og for gotisk renaissance, så forekommer disse afstumpede gavle og taghjørner som noget usigelig forknyt og kuet. Nogen teknisk eller økonomisk begrun­ delse har de som regel ikke, tvertimod; og vi bør derfor henlede byggende folks opmærksomhed på dem som noget udansk og stødende. VitrUVillS. Var navnet på to italienske architekter hvoraf den ene: Marcus Vitruvius Pollio, var den mest kendte som forfatter af en bog om classisk architektur og søjleordner som har været benyttet af alle civiliserede landes bygmestre siden. Efter ham har det været skik at udgive nati­ onale Vitruvii således som den Danske Vitruvius af L. Thurah og den engelske architekt Inigo Jones er ofte kaldt Englands Vitruvius. Æ q u a to r eller udligningslinje må kunne benyttes til spredning af storbyens congestede færdsel, hvis man kan danne et nyt m idtpunkt i considerabel afstand fra det gamle og da omdanne de gamle færdselslinjer mod denne æquatoriale linje. Dette er selvfølgelig overmåde vanskeligt fordi megen plads kræves dertil. København er i det heldige tilfælde at have den udkrævede plads, men dette er også et vidunderligt held.

Made with