Udtag af reglement for den offenlige kørsel i Kjøbenhavn - D