292562837

OFF IOERSKOLENS ORDNING OG VIRKSOMHED

FRA DENS OPRETTELSE TIL 1893. \ .

PROGRAM VED OFFICERSKOLENS 25-AARIGE JUBILÆUM DEN 1. MAJ 1893.

UDGIVET MED KRIGSMINISTERIETS TI LLADELSE PAA FORANSTALTNING AF OFFICERSKOLEN.

o ®

KJØBENIIAVN C E N T RA L T RYKKE R I E T

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online