Jaap Klouwen - Statistische toetsen in economische toepassingen

no pas en isch inge tatistis toets in conomi toepa si Jaap Klouwen Statistische toetsen in economische toepassingen

Made with