Svenska Hem höst/vinter 2021

KOMFORT UTÖVER DET VANL I GA

S tressless® är ett av världens mest kända varumärken inom möbel- branschen, framför allt när det handlar om fåtöljer. Sedan 1971 har man tillverkat fåtöljer med fokus på den sittande kroppens behov av rörelse och stöd. Nu, 50 år senare, anses fåtöljer från Stress- less® av många vara de allra bästa vilfåtöl-

Under året har Svenska Hem fördjupat samarbetet med Stressless ® och vi är nu den enda återförsäljaren av flera av de klassiska fåtöljerna som är kända för sin sköna komfort och fina följsamhet.

jerna, perfekt utformade för att ge maximal avkoppling och en känsla av exklusiv egentid i en många gånger hektisk tillvaro. Med en komfort som ger möjlighet att stressa ner lever man verkligen upp till sitt namn.

ÅRTIONDEN AV STUDIER om mänsklig anatomi har lagt grunden för en rad revo-

12

Made with FlippingBook - Online magazine maker