F antwoorden havo

Hoofdstuk28 Basis spreadsheets

28.1 a DomeinF Informatievoorzieningen ICT

b Bedrijfspand

Vaste activa

Inventaris

Vaste activa

Voorraadgoederen Eigenvermogen

Vlottende activa Eigen vermogen

Kas

Liquidemiddelen

6%Hypothecaire lening

Vreemd vermogen lang Vreemd vermogen kort

Crediteuren

Vreemd vermogen kort

INGbank

28.2

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

28

Made with