F pwt havo

f

Omzet

475.000 285.000

Inkoopwaarde

60%

€ 475.000 =

Domein F Uitwerkingen proefwerktraining

Brutowinst

190.000

Afschrijvingskosten winkel Afschrijvingskosten inventaris Rente hypothecaire lening Rente onderhandse lening Rente rekening-courantkrediet Overige exploitatiekosten

8.000 8.500 5.320 3.450

800

85.000

111.070

78.930

Verwachte winst 2015

g

Begrote balans per 31 december 2015

Winkel

€ 312.000 ,00 € 76.500 ,00 € 47.500 ,00

Eigen vermogen

200.000 78.930 133.000 50.000 35.625

Winst 2015 2

Inventaris Voorraad

Hypothecaire lening

Debiteuren 1

3.958,33 Onderhandse lening

€ 55.596,67 Crediteuren 3

Bank

Kas

€ 2.000 ,00 € 497.555 ,00

497.555

1

€ 3.958,33 = 1/12 10%

€ 475.000.

2 Het is ook mogelijk de winst over 2015 toe te voegen aan het eigen vermogen. 3 € 35.625 = 1,5/12 60% € 475.000.

SE

Management & Organisatie in Balans

45

Made with