פרסומידע - גיליון 958

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ לֹך-לֹך |

958 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

תש”פ

8.11.2019

|

י’ חשוון

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Learn more on our blog