LiNa

‘Een verhaal van u en ons’ We krijgen volop signalen dat het klimaat verandert: hogere temperaturen en droogte in de zomer, wateroverlast door piekneerslag, slechte oogsten, … We mogen deze signalen niet negeren en moeten ons als overheden de vraag stellen of onze omge- ving, infrastructuur, economie, natuur en landbouw voldoende aangepast zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering! Welke aanpassingen zijn nodig? Hoe pakken we dit aan op maat van onze steden en gemeenten en dat op een effectieve en betaalbare manier? Het Provinciaal Beleidsplan vormt de opstap om samen met onze lokale besturen de volgende jaren werk te maken van antwoorden op deze dringende vragen. Ook jij als burger kan mee helpen. Via specifieke acties en informatiecampagnes geven we je praktische handvaten ommee bij te dragen aan een ‘aangepaste omgeving’. Provinciaal Beleidsplan Klimaat- adaptatie Een plan om samen met alle lokale besturen, onze steden en gemeenten aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

www.limburg.be/klimaat

© Razzi

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker