מכללת ותיקי עמק יזרעאל תשע"ח 2017-2018

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

המכללה

‡˜– ƒ ‡ƒ ƒ‡ —Š  –— Œ‚

ÝëÝîÙ îààßâ àÔæìÚÝ ëâæ ע ש מיקי שוהם

מביאים עד אליך עולם ומלואו

201 7-2 018

Made with FlippingBook Online newsletter