DOEN 02 - najaar 2017

V L U C H T E L I N G E N A A N H E T W E R K

Gemeenten maken werk van integratie Snel meters maken Van vluchteling tot succesvol ondernemer ‘Het leven is geen stijgende lijn’

‘Samen werken aan integratie vanaf dag één’

Gasthoofdredacteur Jan van Zanen

‘Jongen, je bent zo snel geïntegreerd!’ Nieuwkomers over het opbouwen van hun leven

Migratie in beweging

Editie 2 - najaar 2017

Europese Unie het fonds voor asiel,migratieen integratie

1

DOEN!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online