StrengeTider_1943-49

Bidragydere

Sofie Lene Bak £ 1973, ph.d., Det Kongelige Bibliotek. Peter Henningsen f. 1964, dr. phil., arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Niels Erik Jensen £ 1953, forfatter og jernbanehistoriker. UlfKyneb f 1969, cand. mag., arkivar ved Rigsarkivet. Kirsten Lyllojf £ 1941, cand. med. & ph.d. i historie. Rasmus Manager £ 1971, ph.d., ansat ved PET-Kommissionen. Palle Roslyng-Jensen f. 1944, dr. phil., lektor ved SAXO-Instituttet, afd. for historie, Københavns Universitet.

Made with