StrengeTider_1943-49

www.Absalon.nu I samarbejde med Københavns Hoved­ bibliotek og Københavns Bymuseum har Københavns Stadsarkiv i septem­ ber 2006 lanceret en fælles søgeportal til Københavns historie på internettet. Der er tale om en portal, hvor man kan søge direkte i de tre institutioners databa­ ser over københavnshistorisk litteratur, museumsgenstande og arkivalier. Det er meningen, at portalen med ti­ den skal rumme al hidtil udgivet kø­ benhavnshistorisk litteratur i digitalise­ ret søgbar fuldtekst, ligesomder vil være billeder af Bymuseets bevarede genstan­ de, og fra museets omfattende samling af fotografier fra København. Stadsarki­ vets database vil man selv kunne gå på opdagelse i hjemme i stuen. Søgeportalen rummer desuden et histo­ risk leksikon over København, en tids­ linie med københavnske begivenheder fra middelalder til nutid og en kartogra­ fisk søgefunktion, hvor man kan gå på opdagelse i et digitalt bykort. På www.absalon.nu kan man allerede nu finde samtlige årgange af Histori­ ske Meddelelser om København 1907- 2004 publiceret i søgbar fuldtekst. Søgeportalen er under opbygning og stadig udvidelse.

Made with