Onsdag 5. juni 2019

Vi hjelper degmeddet meste når det gjelder bil. Verksted, reservedeler, dekk, tilhengere ogmyemer.

SYNLIG I DIGITALE MEDIER hamarmedia.no

// DIGITAL

Rambekk |Sentrum

Onsdag 5. juni 2019 Nr. 23 • 18. årgang Rottene har spredd seg etter rivingen

Frykter et fiskeforbud

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik fiskerforening mener det er altfor tidlig å avslutte pro- grammet med utsetting av Hunder-ørret. – Det vil bli krafti- ge restriksjoner. I verste fall kan det bli fiskeforbud, frykter Jonas Jakobsen, formann i Gjøvik fis- kerforening. Fylkesmannen ønsker nemlig å oppheve gjel- dende pålegg til kraftselskapene om utsetting av fisk. Side 3 Bygger seg miniatyrhus

For Terje Solhaug (bildet) fra Snertingdal var en film og en brusetikett det som måtte til for å lokkes inn i småhusbyggebran- sjen. Her snakker vi håndarbeid med millimeters presisjon, med papirkniv, skyvelære, mye trelim og ørlitt tålmodighet. Midten

Foto: Torbjørn Aurvåg

Skadedyrbekjemper Tom Arne Nyland (det lille bildet) mener at rottene som tidligere hadde gode dager under Grobøl-bygget har spredd seg, og nå plager beboere i Sørbyen. Rottene er på jakt etter mat, noe de hadde til- gang på i kloakken under det gamle kjøttforedlingsanlegget. Gimle borettslag har ikke tidligere hatt rot- teplager, men har nå måttet ta grep. Beboerne er bedt om å slutte med fuglemating, da det i for stor grad er rotter som nyter godt av fuglematen. – Styret har bedt alle bidra, så vi slip- per rotter, sier Bjørn Vikenes, som er

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

Øre-nese-hals-spesialist Hudkirurgi Ortoped Gynekolog Operasjon for “brillefrihet” Kort ventetid! Bestill time i dag på 61 14 50 50 eller på mjoskirurgene.no

sekretær i borettslaget. Gjøvik kom- mune avlivet i fjor 980 rotter. Side 5

Bakkegt. 3, Gjøvik • 61 17 23 34 (2. etg. over Gjøvik apotek)

BLOMSTERDEKORATØREN

Alle ord. SKO SOMMERDAGERMED LANGÅPENT

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Kampanjepå sommerdekk

GARTNERIET ER ÅPENT Hverdager .........09.00-20.00 Lørdager .........09.00-17.00 Søndager og helligdager ........12.00-18.00

÷ 30% Alle KLÆR ÷ 50%

Torsdag til 20 Fredag til 22

Kjempetilbud UTE/INNE! KLÆR – SKO Timesalg fredag 19–22: Alle HERRESKO 1/2 PRIS

300;

«Det blomstrer på Aashaug»

100;

200;

Raufoss 905 42 408

Vestre Totenveg, Gjøvik

Made with FlippingBook flipbook maker