Uitwerking hoofdstuk 6

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 6 De kolommenbalans

6.1.a Rekening

Saldibalans

Winst-en- verliesrekening

Balans

Debet

Credit

Debet

Credit

Debet

Credit

1 Gebouwen 2 Inventaris 3 Debiteuren 4 Crediteuren 5 Kas/Bank 6 Eigen vermogen 7 Privé 8 Interestkosten 9 Inkoopwaarde verkopen 10 Opbrengst verkopen 11 Voorraad goederen 12 Afschrijvingskosten 13 Winstsaldo

€ 140.000 € 15.000 € 16.000

€ 140.000 € 15.000 € 16.000

€ 11.000

€ 11.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 181.100

€ 180.000

€ 2.400 € 800 € 145.700 € 17.000 € 1.100

€ 800 € 145.700

€ 148.900

€ 148.900

€ 17.000

€ 1.100 € 1.300 € 148.900

Totaal

€ 341.000

€ 341.000

€ 148.900

€ 191.000

€ 191.000

b Het eigen vermogen is als volgt gevonden: Beginvermogen € 181.100 Privé € 2.400 - € 178.700 Winstsaldo € 1.300 + € 180.000

6.2 a Rekening

Saldibalans

Winst-en- verliesrekening

Balans

Debet

Credit

Debet

Credit

Debet

Credit

1 Gebouwen 2 Inventaris 3 Debiteuren

€ 180.000 € 22.000 € 17.000 € 31.000

€ 180.000 € 22.000 € 17.000 € 31.000

4 Voorraad goederen 5 Hypothecaire lening 6 Bank 7 Kas 8 Eigen vermogen 9 Crediteuren 10 Inkoopwaarde omzet 11 Omzet 12 Privé 13 Interestkosten 14 Afschrijvingskosten 15 Kasverschillen 16 Winstsaldo

€ 72.000 € 16.800 € 133.900 € 11.200 € 275.900 € 1.000

€ 72.000 € 16.800 € 154.000 € 11.200

€ 4.000

€ 4.000

€ 250.600

€ 250.600

€ 275.900

€ 1.800 € 4.200 € 200

€ 1.800 € 4.200 € 200 € 19.100 € 275.900

Totaal

€ 510.800

€ 510.800

€ 275.900

€ 254.000

€ 254.000

b

Berekening eigen vermogen: Beginvermogen

€ 133.900

Pagina 1 van 8

Made with