Uitwerking hoofdstuk 6

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Privé

€ 1.000 + € 134.900 € 19.100 + € 154.000

Winstsaldo

6.3 a Rekening

Saldibalans

Winst-en- verliesrekening

Balans

Debet

Credit

Debet

Credit

Debet

Credit

1 Gebouwen 2 Voorraad goederen 3 Debiteuren 4 Kas

€ 107.000 € 32.400 € 48.600 € 3.100 € 12.300 € 2.300 € 2.100

€ 107.000 € 32.400 € 48.600 € 3.100 € 12.300 € 2.300

5 Rabobank 6 ING Bank 7 Energiekosten

€ 2.100

8 Hypothecaire lening 9 Huisvestingskosten 10 Te betalen huisvestingskosten 11 Kasverschillen 12 Voorraadverschillen 13 Loonkosten 14 Inkoopwaarde verkopen

€ 104.000

€ 104.000

€ 4.200

€ 4.200

€ 9.600

€ 9.600

€ 75 € 1.400 € 10.200 € 203.600

€ 75 € 1.400 € 10.200 € 203.600

15 Opbrengst verkopen 16 Afschrijvingskosten 17 Interestopbrengsten 18 Privé 19 Eigen vermogen 20 Lening oom

€ 219.300

€ 219.300

€ 1.200

€ 1.200

€ 4.800

€ 4.800

€ 6.400

€ 88.875 € 21.000

€ 71.100 € 21.000

21 Verkoopkosten 22 Interestkosten 23 Saldo winst-en-verliesrekening

€ 2.100 € 10.600

€ 2.100 € 10.600

€ 11.375 € 235.475

Totaal

€ 447.575

€ 447.575

€ 235.475

€ 205.700

€ 205.700

b

Beginvermogen

€ 88.875 € 6.400 € 82.475 € 11.375 € 71.100

Privé

Verliessaldo

Pagina 2 van 8

Made with