קשר עין - גליון 242 - ספטמבר 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

חיים משולבים שרון כץ עמ' 33

קריית חינוך אורט חצור הגלילית ע"ש אברט

26 עמ'

בזמן מבצע צוק איתן נרתמו עובדי ארגון המורים לעשייה למען החיילים ושלחו אליהם חבילות מזון ועוד

ארגון המורים חתם על הסכם קיבוצי חדש עם משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי פרטים באתר הארגון >>

שנת לימודים טובה, שקטה ומוצלחת

ארגון המורים בישראל מתחדש בלוגו ובעיצוב

15 עמ'

אלול תשע"ד - תשרי תשע"ה ספטמבר 4102

ג י ל י ו ן 242

Made with