Dental Magazine 2013 - nummer 2

dental magazine 2 nr. 2013

Sirona Apollo DI Digitaal afdrukken bereikbaar

Sirona SINIUS De juiste keuze voor iedereen die zijn tijd vooruit wil zijn.

Installatie: • Behandelstoel met spittoon en drinkglasvuller, zweepsysteem of parallel verstelling met hangende slangen • Geïntegreerd waterdesinfectiesysteem • Geïntegreerde chemische afzuigslang reinigingssysteem • LED-operatielamp 25.000 Lux unitmodel, draadloze voetschakelaar • Voorbereid voor natte afzuiging Instrumenten tandarts zijde: • Tandartselement is uitgerust met meerfunctiespuit met LED-verlichting • 2 koolborstelloze micromotoren met LED-verlichting • Turbineaansluiting met LED-verlichting • Scaler met LED-verlichting • Trayhouder voor 1 normtray tandartselement*

Instrumenten assistentelement: • Afzuigarm meerfunctiespuit met LED-verlichting • 2 afzuigslangen *Tray alleen mogelijk bij een zweep unit

Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden voor uw praktijk via telefoonnummer: 036 53 58 615

Veluwezoom 16, 1327 AG Almere Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen 036 53 58 601, info@henryschein.nl www.henryschein.nl

Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schadevoortvloeienduitge-ofmisbruikvande inhoud.Degenoemdeprijzenzijnvrijblijvend ineuro’s,nettoenexcl.BTW tenzijandersvermeld.Opalonze leveringenendienstenzijndealgemene leverings-enverkoopvoorwaardenvan deVGTvan toepassingzoalsgedeponeerdbijdeK.v.K.Utrechtondernummer40410718.Tevenszijndezeopgenomen inonzecatalogusenoponzewebsite.Eenexemplaarwordtuopaanvraagkosteloos toegezonden. Leaseprijzenop basis van rentetarieven november 2012 voor financial lease met looptijd van 60 maanden. Kan in detail afwijken van het genoemde bedrag. Lease en leasetarieven op voorwaarde van goedkeuring door de leasemaatschappij. Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig tot en met 30 april 2013 tenzij anders vermeld.

Inhoud

4 Henry Schein Dental Solutions

21 VOCO IDS innovaties

6 IDS Keulen 2013

23 Kettenbach noodkroonvoorzieningen

9 GC everstick POST

24 Dentsply Maillefer Protaper NEXT

11 KaVo Pan eXam en Scan eXam

27 Sirona röntgensystemen

13 Henry Schein Cares

28 Kuraray CLEARFIL MAJESTY ES-2

15 Technische Dienst Henry Schein

33 3M ESPE Filtek Supreme XTE

17 IDS nieuwe producten

36 Medische handschoenen

copyright Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro’s, netto en excl. btw tenzij anders vermeld. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de VGT van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 40410718. Tevens zijn deze opgenomen in onze catalogus en op onze website. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

locatie almere Veluwezoom 16, 1327 AG Almere Postbus 50351, 1305 AJ Almere

Henry Schein Huismerkcatalogus 2013 • Compleet overzicht van Henry Schein huismerkproducten • Uitgebreide productinformatie • Hoogwaardige producten voor een lage prijs

locatie Emmen Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen Postbus 138, 7800 AC Emmen

telefoon 036 53 58 601 email info@henryschein.nl internet www.henryschein.nl

REDACTIE redactie@henryschein.nl

VORMGEVING Henry Schein Marketing

druk Drukkerij Teewes

oplage 10.000 exemplaren

Veluwezoom 16 1327 AG Almere Hoenderkamp 18 7812 VZ Emmen bel 036 53 58 601 mail info@henryschein.nl www.henryschein.nl

dental magazine | 2 -2013 | 3

Henry Schein Dental Solutions Henry Schein Dental Solutions is een uitgebreid aanbod diensten voor iedereen in de tandheelkunde, die meer uit de dagelijkse praktijk en praktijkvoering wil halen. Naast de eigen ervaren specialisten werkt Henry Schein Dental Solutions uitgebreid samen met hoogwaardige partners. Om aan de wensen en eisen van onze klanten en de hoogste maatstaven te kunnen blijven voldoen, worden deze partners grondig getoetst en geëvalueerd. De continuïteit van deze diensten is dus gewaarborgd.

Dental Best Practice Het doel van Dental Best Practice is de tandheelkundige professional helpen de praktijk­ voering te optimaliseren door

Controlsite Een eigen website is van essentieel belang voor de moderne tand­

DENTAL BEST P R A C T I C E

artspraktijk. De technische realisatie en het onderhouden van een dergelijke site is echter tijdrovend en vaak ingewikkeld. Controlsite is een zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheersysteem voor individuele websites. De eindgebruiker kan zijn eigen website beheren zonder de noodzaak over technische kennis te beschikken.

tailormade praktijktrainingen aan te bieden. Trainingen op maat zodat de benodigde elementen voor een efficiënte training altijd aanwezig zijn. Belangrijke onderdelen in de praktijk zijn onder andere infectiepreventie en baliewerkzaamheden, twee onderwerpen waar altijd winst te behalen valt!

Medi Care Services BV De MCS Praktijkhandboeken leggen de basis voor de invulling van de zorgplicht, zoals vermeld in de Arbo- en Milieuwetgeving

DentKey Solutions DentKey is uw partner op het gebied van actuele en praktijkrelevante ondernemings­ onderdelen. Deze expertise komt direct vanuit de praktijk en zal u veel tijd besparen. Maak gebruik

en de WIP richtlijnen. Om u als tandheelkundig ondernemer in staat te stellen om op één plek in het bedrijf alle relevante documenten over de kwaliteit, veiligheid en hygiëne in de praktijk te verzamelen, heeft MCS met behulp van alle betreffende instanties een drietal MCS Praktijkhandboeken samengesteld. MCS is daarmee de enige aanbieder in Nederland die voorziet in alle antwoorden op het gebied van de zorgplicht inzake ARBO (RI&E), Milieu en veiligheid (WIP).

Times change, keep ahead.

van de mogelijkheden voor een audit waarna u samen met DentKey komt tot een waardevolle informatiebron direct uit uw praktijk.

Hanss en en Vlemmix Hanssen & Vlemmix behoort tot de grootste en beste onafhankelijke financiële, fiscale en juridische advieskantoren binnen de regio Noord-Brabant.

Pien Support Zowel voor u als tandarts als de patiënten was 2012 een roerig

jaar. Het komt dan ook steeds vaker voor dat patiënten wachten met het maken van een afspraak voor een behandeling of deze later afzeggen omdat ze eerst willen kijken wat de verzekeraar vergoedt. Pien berekent direct de eigen bijdrage per behandelplan, zonder dat u als zorgverlener de verantwoordelijkheid op u neemt. Dit heldere inzicht verzekert u snellere vervolgafspraken en stelt de patiënten gerust over de financiële gevolgen van een bepaalde behandeling.

Dit kan alleen doordat zij uitsluitend samenwerkt met betrouwbare medewerkers welke zijn gediplomeerd of een opleiding hebben gevolgd tot accountant, fiscalist of jurist. Bij Hanssen & Vlemmix heeft u het vertrouwen dat alles goed geregeld is. Zij laten u ervaren wat ondersteuning bij alle financiële, fiscale en juridische vraagstukken inhoudt.

KleurcodeBlauw= 100,100,0,0 (CMYK) KleurcodeOranje=5,70,90,0 (CMYK) KleurcodeGrijs=0,0,0,40 (CMYK)

4 | dental magazine | 2 -2013

DentalView Iedere 5 minuten die u besteedt aan patiënteneducatie aan de behandelstoel gaat ten koste van kostbare behandeltijd. Met DentalView wordt de wachtkamer een extra behandelkamer! De tijd die een patiënt hier doorbrengt, wordt zonder uw aanwezigheid besteed aan bijvoorbeeld praktijkvoorlichting en educatie. De patiënt wordt al in de wachtkamer geïnformeerd over alle zaken die u van belang vindt. Bij binnenkomst in de behandelkamer kunnen uw medewerkers direct beginnen met de behandeling. Voorlichting verhoogt patiëntacceptatie, bewustwording en vertrouwen in de behandelaar. De patiënt begrijpt de mogelijkheden beter en is eerder geneigd de juiste keuzes te maken.

Medisch Ondernemen

Gericht op meerdere speciali­ saties eerstelijns zorgonderne­ mers informeert Medisch Ondernemen over ontwikkelin­ gen en gebeurtenissen in de

markt. Speciaal voor tandheelkundige praktijken bieden zij het PraktijkManagers Netwerk en de PatiëntenEnquête. Het Praktijk­ Managers Netwerk is het platform voor praktijkmanagers werkzaam bij tandartsen en andere zorgverleners. Zowel regionaal als landelijk wisselen praktijkmanagers kennis en ervaring. Nieuw dit jaar is de PatiëntenEnquête. Met deze handige tool kunt u zeer eenvoudig op de KRT-criteria gebaseerde enquêtes bij uw patiënten afnemen.

Dental Communication Company

Patiënten wordt steeds meer klant en verwachten een actieve houding van u als tandarts. Maar hoe kan het patiëntcontact nu efficiënt worden geoptimaliseerd? De Dental Communication

In het Henry Schein Dental Solutions boekje worden alle diensten uit- gebreid omschreven en toegelicht. Dit boekje nog niet ontvangen? Vraag deze dan vandaag nog aan via 036 53 58 601!

Company en Henry Schein Dental Solutions bieden u één portaal waarin alle externe communicatie op een eenduidige, professionele en rendabele manier wordt georganiseerd. Van briefpapier tot een tevredenheidonderzoek, van folder tot website, wij integreren een heel groot aantal deeloplossingen in één compleet geïntegreerd communicatieconcept.

dental magazine | 2 -2013 | 5

IDS Keulen 2013; veel nieuwe innovaties op het gebied van digitaal restaureren Digitaal restaureren is de toekomst!

Tijdens de 35ste Internationale Dental Schau (IDS) in Keulen was de trend van digitalisatie van tand- artspraktijken wederom volop zichtbaar. Dat de evolutie niet te stoppen is blijkt uit de grote hoeveel- heid nieuwe producten. Innovaties digitaal restaureren Bij de bekende fabrikanten van producten van digitaal restaureren worden de producten keer op keer verbeterd door voortdurende focus en investering op research & development. Dit is terug te zien in de eindproducten die voorop lopen op bepaalde elementen van de producten. Verrassende nieuwkomers op het gebied van digitaal restaureren hebben tevens nieuwe producten gepresenteerd. Kortom veel innovatie op het gebied van digitale restauratie. IDS primeur; Apollo DI Sirona heeft tijdens de IDS groots uit uitgepakt. Zo presenteerde zij 25 nieuwe producten in de Keulse Messe. Dat Sirona inspeelt op de behoefte voor digitaal afdrukken in de praktijk zonder een hoge investering, bewijst zij met de nieuwe Apollo DI. Deze heeft een camera die eenvoudig een digitale afdruk maakt en snel een open STL- bestand produceert. Dit open bestand kan naar ieder laboratorium naar keuze worden gestuurd. Sirona vult hiermee het assortiment opties voor digitaal restaureren aan.

6 | dental magazine | 2 -2013

Ivoclar Vivadent, bekend van IPS Empress en e.max CAD blokken voor CEREC, toonde een handige tool voor het selecteren van de juiste cementatiemethode. Hiervoor hebben zij de website, tevens beschikbaar als applicatie, cementation-navigation.com gelanceerd. Naast Ivoclar Vivadent levert ook fabrikant Dentsply blokken voor de CEREC slijpmachines, namelijk Celtra DUO. Dit materiaal bestaat uit kleine glas- en zirkoniumpartikels waardoor deze geruislozer en sneller te slijpen zijn dan andere blokken.

CEREC voor ieder wat wils Tevens presenteerde zij drie nieuwe CEREC-pakketten; CEREC Classic, CEREC Advanced en CEREC Premium. Het eerste pakket is geschikt voor inlays, onlays, veneers en kronen en bevat de vertrouwde Bluecam. Dit pakket is tevens uitgebreid met een nieuwe slijpmachine die gebruiksvriendelijker en kostenvriendelijker is. Het tweede pakket omvat alle mogelijkheden van het eerste pakket plus het vervaardigen van driedelige bruggen. Het Premium pakket is voor die praktijk die alle mogelijke restauraties wil uitvoeren met de nieuwe CEREC Omnicam camera en vernieuwde MC XL slijpmachine. Esthetische restauraties Naast equipment ook veel aandacht voor de materialen die worden gebruikt in de CEREC slijpmachines en voor het vastzetten ervan.

Wilt u meer informatie over deze producten bezoek dan onze Open- huisdagen 19 en 20 april a.s. of vraag ernaar bij uw relatiebeheerder.

dental magazine | 2 -2013 | 7

GC everStick POST Functionele wortelkanaalstiften van glasvezel

De everStick POST is een functionele en vormbare glasvezelstift. Deze glasvezelstift is geïmpregneerd met niet­gepolymeriseerd kunsthars. Vooral in gebogen of sterk ovale wortelkanalen komt de everStick Post het best tot zijn recht. Veelzijdig De stift wordt mechanisch en adhesief verankerd, met name in de krommingen van het wortelkanaal. Dit biedt maximale retentie en een gelijkmatige drukverdeling voor het optimaal absorberen van kauwkrachten. Een bijkomend voordeel is dat ook het coronale deel van de stift te buigen, te vormen en af te platten is. Hiermee wordt direct de meest ideale uitgangspositie voor de stiftopbouw verkregen (denk hierbij bijvoorbeeld aan onder-incisieven met hun restauratieve beperkingen). Weefselbesparend Bij het gebruik van everStickPOST kunnen de wortelkanalen meer weefselbesparend worden geprepareerd dan bij traditionele stiften. Hierdoor wordt meer dentine behouden en is het risico op perforeren lager omdat de kanaalpreparatie wordt geminimaliseerd. Elasticiteit De stiften worden gecementeerd met een duaalhardend composietcement. Na polymerisatie met licht vormt zich dan een sterke stift met een hoge buigsterkte en elasticiteit. Deze elasticiteit komt sterk overeen met die van natuurlijke dentine.

Bestelinformatie everStickPOST intro bevat 5x post Ø 0.9, Ø 1.2 en Ø 1.5, 5 ml Stick- RESIN bottle 15-8097 € 195,60

dental magazine | 2 -2013 | 9

VERTROUWDE POETSERVARING, BETERE VERWIJDERING VAN PLAQUE *1

Ideaal voor trouwe gebruikers van een handtandenborstel die hun vertrouwde poetstechniek willen behouden • Vertrouwde borstelkopvorm • Niet nodig om anders te poetsen • 89% van de gebruikers van een handtandenborstel zegt liever TriZone te gebruiken dan zijn gebruikelijke borstel †1 100%MEER PLAQUEVERWIJDERING *1 • 8800 richtingsveranderingen per minuut voor een uitstekende plaqueverwijdering • Drie-Zone reiniging met pulserende, heen– en weer bewegende en vaste borstelharen • Dynamische schuin aflopende Power Tip

DE GESCHIKTE BORSTEL AANBEVELEN Assortiment oscillerende/roterende opzetborstels voor poetsers die een stap verder willen gaan op het vlak van hun mondhygiëne *in vergelijking met een standaard handtandenborstel. †Based on 67 subjects in 2 clinical trials. Reference: 1. Data on file, P&G. TriZone , voor poetsers die hun vertrouwde poetstechniek verkiezen

De verzorging voortzetten die begint in uw praktijk

KaVo is afgelopen jaar van start gegaan met drie nieuwe digitale producten. De KaVo Pan eXam, Pan eXam Plus en Scan eXam. 2 digitale röntgenapparaten en een nieuwe fosforplaatscanner zetten KaVo opnieuw op de kaart in de digitale dentale wereld. KaVo Pan eXam en Scan eXam

lokale diagnostiek en 6x8cm voor de gehele kaak. Ook bij de Pan eXam Plus V-Shape-Beam techonologie voor perfecte beeldkwaliteit. Gebruiksgemak onstaat mede door de Intuïtieve bediening van SmartScout en touchscreen. KaVo Scan eXam: het fosforplaatsysteem van KaVo Het digitale scansysteem KaVo Scan eXam biedt voor uw praktijk een soepele, snelle workflow. De KaVo Scan eXam combineert intuïtieve bediening met alle voordelen van digitaal röntgen. De KaVo Scan eXam biedt superieure kwaliteit: extra korte scantijd met voor een soepele workflow. Binnen 5 seconden een kant-en-klaar beeld. Maximaal bedieningsgemak uit zich onder andere in de handleiding op de monitor van het apparaat en de Scan eXam kan op het netwerk worden aangesloten.

KaVo Pan eXam: Het premium panoramaröntgenapparaat De perfecte manier om de wereld van het röntgen binnen te gaan. Alle mogelijkheden voor routinediagnostiek zijn aanwezig en dankzij de intuïtieve bediening is het comfortabel werken. Natuurlijk biedt de Pan eXam de typische KaVo kwaliteit voor een lange levensduur. De Pan eXam is voorzien van V-vorm beam-technologie voor een uitstekende beeldkwaliteit . De robuuste 5-punts fixatie van de patiënt voorkomt beweging van de patiënt en draagt dus ook bij aan betere resultaten. Voor een goede diagnose zijn verschillende programma’s beschikbaar met een maximaal gebruiksgemak en intuïtieve bediening dankzij zelfverklarende pictogrammen op het scherm. KaVo Pan eXam Plus: een modulair röntgen-concept De Pan eXam Plus laat geen wens onvervuld: de beste panorama beeldkwaliteit en alle functies voor alle gangbare toepassingen en speciale programma’s voor de operatie en orthodontie zijn reeds geïntegreerd. Leverbaar als basisapparaat met Ceph en/of 3D. Dus begin met 2D en breid later uit naar 3D. De Pan eXam Plus maakt multilayer opnamen met optimale diagnostische beeldkwaliteit. De 3D uitbreiding heeft 2 verschillende 3D grootten; 6x4cm voor

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw praktijk? Neem dan contact op met onze equipmentspecialisten via telefoon- nummer 036 53 58 615.

dental magazine | 2 -2013 | 11

Zin in witte tanden?

Niet nu, wanneer dan wel? Thuis cosmetisch tandenbleken

Begin er nu ook mee in uw praktijk! Wij adviseren u graag. Tel 036 53 58 601

,

Henry Schein Cares Naast de perfecte partner voor het distribueren van dentale en medische artikelen draagt Henry Schein bij aan toegang tot zorg voor minderbedeelden in onze samenleving.

Henry Schein biedt ondersteuning aan deze stichting door het verstrekken van diverse tandheelkundige medische hulpmiddelen. www.sumbingbibir.com Voor een langlopend onderzoek van ACTA , het vervaardigen van een boorloze preparatie volgens de zogenaamde ‘Atraumatic Restorative Treatment’, oftewel ART-methode heeft Henry Schein begin februari materialen ter beschikking gesteld. Momenteel zijn een viertal studenten van ACTA aanwezig op het eiland Ometepe, Nicaragua, om mee te werken aan dit project. Daarnaast leveren zij alle kinderen ook de overige tandheelkundige zorg en instrueren ze over gebitsreiniging. https://nicaraguaometepe.wordpress.com Run4Schools biedt kinderen in het township Mitchell’s Plain in Zuid Afrika dagelijks sportactiviteiten aan door bewezen effectieve sportprogramma’s te organiseren en te financieren. Henry Schein heeft voor een tiental scholen tandenborstels ter beschikking gesteld zodat deze kinderen naast een gezondere leefstijl ook een gezondere mondgezondheid krijgen. http://www.run4schools.nl

Henry Schein Cares heeft de overtuiging dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten vervullen en iets terug moeten doen terug voor de industrie en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We hebben een lange geschiedenis als een maatschappelijk verantwoorde organisatie die aan meerdere initiatieven heeft bijgedragen over de hele wereld. In 2013 is Henry Schein Cares partner geworden van de stichting Sumbing Bibir . Deze stichting verleent hoognodige medische zorg aan kinderen en volwassenen met aangeboren afwijkingen in het gezicht (spleetdefecten) en draagt bij aan een betere en gezonde toekomst voor deze patiënten. Op Lombok in Indonesië wordt 1 op de 500 kinderen geboren met schisis (gespleten lip of open gehemelte). Ze halen vaak het 10e levensjaar niet door ziekte, hebben grote problemen met eten en spreken en worden nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij.

Heeft u ook een goed initiatief? Of reist u met een organisatie mee? Kijk op onze website voor de voorwaarden van (product)sponsoring.

dental magazine | 2 -2013 | 13

P a s s i e

v o o r k w a l i t e i t

Al 10 jaar de mooiste glimlach

ter wereld…

… met Filtek ™ Supreme XTE

Sinds de introductie van Filtek™ composiet hebben meer dan 400 miljoen restauraties wereldwijd bewezen dat dit unieke universele nanocomposiet tandartsen helpt de meest esthetische resultaten te bereiken.

Filtek™ is wereldwijd geprezen vanwege de:

• Onovertroffen glansretentie en fluorescentie • Eenvoudige verwerkbaarheid • Ongekende sterkte en esthetiek

Filtek ™ Supreme XTE Universeel composiet

3M ESPE. Passie voor kwaliteit

www.3mespe.nl/Filtek www.3mespe.be/Filtek

3M Nederland B.V., Afd. ESPE Dental Products, Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel: (071) 54 50 709, Fax: (071) 54 50 735, infodental.nl@mmm.com 3M Belgium N.V./S.A., Afd. ESPE Dental Products, Hermeslaan 7, 1831 Diegem, Tel: 02/722 53 84, Fax: 02/722 50 13, infodental.be@mmm.com 3M, ESPE en Scotchbond zijn handelsmerken van 3M © 3M 2013. Alle rechten voorbehouden

Technische Dienst Henry Schein Wij zijn er voor u!

Naast het leveren van hoogwaardige dentale producten en apparaten biedt Henry Schein diverse diensten en services die uw praktijkvoering optimaliseren. Eén van onze diensten is de Technische Dienst die zowel de continuïteit van uw apparatuur als de gebruikte software waarborgt. U zorgt voor de patiënt, wij zorgen voor u!

Dagelijkse praktijk Doordat er steeds meer technologisch hoogwaardige apparatuur in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt, is de afhankelijkheid van de werking van deze apparatuur sterk groeiende. Hoe vervelend is het als de apparatuur die nodig is voor een bepaalde behandeling op het moment van gebruik defect is? Gedegen en regelmatig onderhoud is van essentieel belang om apparatuur optimaal te laten presteren. Door de werkdruk in de praktijk is onderhoud echter niet altijd een prioriteit en wordt dit vaak te lang uitgesteld of slechts voor een gedeelte uitgevoerd.

servicetechnici zijn zeer goed getraind en weten hoe de verschillende apparatuur zijn gebouwd en hoe deze moeten worden onderhouden. Eventuele mankementen worden direct opgespoord en verholpen, zodat de continuïteit van uw praktijk niet in het geding komt. Premium Software Support Maakt u in de praktijk gebruik van digitaal röntgen? Dan bent u met de Premium Software Support overeenkomst altijd verzekerd van effectieve ondersteuning van een professionele helpdesk. Voor een vast bedrag per jaar kunt u ongelimiteerd van deze service gebruik maken. Zowel ondersteuning bij een direct probleem als een servicebezoek online is altijd beschikbaar. Wilt u ook optimaal gebruik maken van uw investeringen? Neem dan vandaag nog contact op met de Henry Schein Technische Dienst voor een deskundig advies via telefoonnummer 036 53 58 602.

Onderhoudscontract Door een onderhoudscontract met onze Henry Schein Technische Dienst af te sluiten is dit probleem in één keer verholpen. Voor een vast bedrag per jaar onderhouden wij uw kostbare apparatuur en zorgen wij dat uw investering volledig wordt benut. Onze fabrieksopgeleide

dental magazine | 2 -2013 | 15

Fluor Protector S

De beschermende fluorvernis

Uitstekende bescherming tegen cariës en gebitserosie

Homogene, beschermende vernis in doseertube

• Directe fluoridering van het glazuur • Fluoride met grote afgifte • Milde smaak

www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 | 235 33 60

Fluor Protector S_INS_2013_nl_A4.indd 1

27.02.13 11:08

IDS 2013 Nieuwe producten Traditiegetrouw staat de IDS ieder keer weer garant voor vele nieuwe dentale innovaties, producten en ontwikkelingen. Tijdens de Openhuisdagen presenteren wij u een selecte greep uit dit overvloedige aanbod en ervaart u zelf de hoogtepunten van de IDS.

Edelweiss Dentistry - OCCLUSIONVD

Bisco - DUO-LINK UNIVERSAL

Stand 205 (en live demoplein) De “occlusions” zijn kant en klare posterieure schildjes voor het reconstrueren cq ophogen van de beet. Door middel van een indi- rect of directe applicatie en in combinatie met de bestaande ante- rior Venears is het mogelijk in korte tijd de patiënt te voorzien van een complete metamorfose.

Stand 103 DUO-LINK UNIVERSAL is speciaal geformuleerd voor de cementatie van alle indirecte restauraties en biedt hierbij alle ver- eiste eigenschappen die van een universeel cement mogen worden verwacht: hoog radiopaak, hoge mechanisch sterkte, hoge hech- twaarden, lage filmdikte en het eenvoudig verwijderen van over- maat. Samen met Z-Prime Plus, Ceramic Primer en ALL-BOND Universal beschikt u over een oplossing voor al uw cementatie- uitdagingen in de praktijk

Ultradent Products - Opalescence Go

Stand 202 (en live demoplein) Bleaching to go - voorgevulde UltraFit trays voorzien van een 6 procent waterstofperoxide bleekgel. De trays zijn opnieuw vor- mgegeven en hebben een betere pasvorm dan voorheen. Ook deze bleekgel beschikt over de unieke PF-formule die gevoeligheid aan de tanden voorkomt en het glazuur ondersteund.

BUSA - Endosequence BC Sealer, Points en RRM (Nieuw in Nederland!) In tegenstelling tot conventionele base/catalyst sealers gebruikt BC Sealer het aanwezige vocht in de tubuli om uitharding te initiëren. Deze hoogradiopaak en hydrofiele sealer vormt tijdens uitharding hydroxyapatiet en hecht chemisch aan zowel dentine als de BC Points. Daarbij is de sealer tijdens de uithardingsfase antibacterieel, dit komt door de hoge pH-waarde. In tegenstelling tot andere sealers vertoont BC Sealer geen krimp! (onderschriften beeldmateriaal BC sealer) ‘’In all my years of viewing high magnification SEMs. I have never seen a sealer form such a consistently intimate bond with dentin.” - Dr. Martin Trope “Finally a sealer that is biocompatible, anti-inflammatory and antibacterial with no post-operative complications.” - Dr. Rich- ard Herman

dental magazine | 2 -2013 | 17

Microflex - XCEED

Stand 306 Voorkom snel vermoeide handen met ‘s werelds meest innovatieve onderzoekshandschoenen. De poedervrije nitril XCEED hand- schoenen zijn gemaakt met behulp van de gepatenteerde technolo- gie Advantex en verminderen spierinspanningen. Vanaf nu gaat draagcomfort hand in hand met superieure handbescherming.

Acteon - Newtron P5/XS

Stand 309 De ultrasoon profylaxe-units zijn compleet vernieuwd. De behu- izing is strakker vormgegeven en deels voorzien van glas voor vereenvoudigde reiniging. De handstukken zijn voorzien van B.LED-technologie (blauw licht), waardoor deze in combinatie met fluoriserende vloeistof exact aangeeft waar er eventueel nog plaque zit. Verder is het apparaat te bedienen met een tablet of smartphone doormiddel van Android besturingssysteem.

Dentsply Maillefer - ProTaper NEXT

Stand 213 (en live demoplein) ProTaper NEXT, de opvolger van ProTaper Universal, is nog steeds gebaseerd op de ProTaper-filosofie namelijk één enkele vijlsequentie voor alle klinische gevallen. De niet-centraal gelegen rechthoekige dwarsdoorsnede van het instrument gecombineerd met M-Wire NiTi-draad biedt een verbeterde flexibiliteit van de vijl en grotere resistentie tegen cyclische metaalmoeheid.

18 | dental magazine | 2 -2013

B.A. International - Power Surge

Sirona - Apollo DI

Stand 100 Een krachtige 5-80N.cm torque motor voor chirurgie en implan- tologie. De motor is voorzien van een 5.7 inch kleuren tochscreen en beschikt over een gebruiksvriendelijk en intuïtieve navigatie. Naast de motor is er een complete lijn chirurgische hand- en hoek- stukken die volledig demonteerbaar zijn. Star Dental - Identafi Identafi stelt de gebruiker in staat om mondkanker, doormiddel van belichting met verschillende golflengtes, te detecteren. De verschillende kleuren licht (wit, violet en amber) onthullen afwi- jkingen in de mond die voorheen wellicht over het hoofd zouden worden gezien. Showroom Nieuwe optie voor de Sirona C+ behandeleenheden is de Lounge bekleding. Deze bekleding heeft een extra zacht oppervlak, voor meer comfort voor de patiënt, en is voorzien van elegante stijlvolle vormgeving. Lounge is verkrijgbaar voor de C3+/C4+/C5+ en C8+ behandeleenheden die voorzien zijn van een vlak hoofdsteun in de kleuren Carbon, Mokka en Pacific. Sirona - C+ Lounge Polster

Stand 004 Sirona presenteerde maar liefst 25 noviteiten op het gebied van roterend instrumentarium, behandeleenheden en digitale restaura- tie. Meest in het oog springend is de Apollo DI. Een kosteneffecti- ef digitale afdrukcamera voorzien van intuïtief touchscreen. Hier- mee maakt Sirona digitaal afdrukken voor iedere tandartspraktijk bereikbaar.

SybronEndo - TF Adaptive

Stand 208 De ultieme aanvulling van het SybronEndo assortiment! De TF Adaptive is een hightech endomotor, geschikt voor reguliere be- handelingen en reciproce bewegingen. Met de vooraf ingestelde programma’s kunt u met de verschillende SybronEndo vijlen di- rect aan de slag. Uiteraard kunt u deze motor ook prima gebruiken met vijlen van de meeste overige merken. Met de betrouwbare resultaten en gemakkelijke bediening is de TF Adaptive een aan- winst voor iedere praktijk.

dental magazine | 2 -2013 | 19

De winnaar is: Visalys ® Temp. Het tijdelijk kroon- en brugmateriaal.

Buitengewoon stabiel, Bisfenol-A vrij, zeer goede vloei-eigenschappen, exibele mond uitname, prettige afwerking, minimale smeerlaag, polijsten is niet nodig en probleemloos te relinen. Voor meer informatie: Vraag uw dental depot of direct via Kettenbach TeleService: Mailnl@kettenbach.com. Tel.: +31 (0)6 16 79 1591. www.kettenbach.com

051250_4212

Voco IDS innovaties

De International Dental Show in Keulen staat iedere editie garant voor vele productinnovaties en nieuwe ontwikkelingen. Ook Voco maakt van deze gelegenheid gebruik het assortiment uit te breiden. Zowel op het gebied van restauratieve als preventieve tandheelkunde presenteren zij hoogwaardige producten die een effectieve aanvulling zullen zijn op uw huidige behandelingen.

met een mechanische sterkte gelijk aan die van opaque materialen. Dankzij de transparantie maakt Control Seal zowel visueel onderzoek als op laserfluorescentie gebaseerde diagnostische methoden mogelijk. Gebaseerd op composiet wordt Control Seal onder andere gebruikt voor het verzegelen van pitten en fissueren en bij de reparatie van beschadigde glazuuroppervlakken na orthodontische behan­ delingen. Ook voor de verzegeling en bescherming van melkelementen is Control Seal meer dan geschikt.

Futurabond U

Onder het motto ‘één bond voor alles’ introduceert Voco Futurabond U. Dit dualcure universele adhesief is zeer veelzijdig toepasbaar. Het materiaal is geschikt voor alle selfcure en dualcure restauratiematerialen, zowel bij de zelfetsende, selectief etsende en totale etstechniek. Futurabond U is daarnaast even praktisch als hygiënisch. Door de verpakking in singledoses heeft u altijd de juiste hoeveelheid materiaal tot uw beschikking en is er geen aanvullende activator nodig.

Bestelinformatie Futurabond U SingleDose, 50 stuks | 46-5307 Voor € 79,90

CleanJoy

SingleDose, 200 stuks | 46-5308 Voor € 279,90

Control Seal Spuit, 2 g | 46-5313 Voor € 25,90

Control Seal

Op het gebied van mondverzorging en profylaxe presenteert VOCO een nieuwe innovatie: CleanJoy. Deze fluoride-bevattende reinigings- en polijstpasta is speciaal ontwikkeld om zachte en harde plaque en extrinsieke vlekken te verwijderen. Door het fluoridegehalte levert de pasta een bijdrage aan de remineralisatie en het versterking van de natuurlijke elementen. CleanJoy kan ook gebruikt worden vóór het definitief cementeren van indirecte restauraties. De pasta verwijdert snel en simpel alle resten tijdelijk bevestigingsmateriaal. Leverbaar in 3 groftes is er voor iedere toepassing de juiste CleanJoy.

Spuiten, 3x 2 g | 46-5314 Voor € 93,60

CleanJoy Assortiment, 3 tubes | 46-5312 Voor € 55,50

Tube, 100 g 46-5311 Fijn 46-5310 Middel 46-5309 Grof Voor € 18,50

Control Seal is een hooggevulde fissuurverzegelaar. Met een vulgraad van maar liefst 55% in gewicht is Clean Seal de eerste transparante sealant

dental magazine | 2 -2013 | 21

Revolution in Piezo-electrics with the new range NEWTRON ® P5 and NEWTRON ® P5XS

• PURE REVELATION , exclusive B.LED technology disclosing dental plaque • PURE DESIGN , elegant lines for enhanced ergonomics and better hygiene • PURE CLINIC , the widest range of tips and an unique irrigation system • PURE CONTROL , settings automatically adjusted by Bluetooth from a smartphone or tablet

INFECTION CONTROL

Pantone : 130C C : 0M :30 J : 100N : 0

Get into a novel prophylatic world More than an intra-oral camera, SOPROCARE reveals dental plaque, gingival inflammations and caries thanks to the auto-fluorescence and selective chromatic amplification.

Using Riskontrol ® Perfect System air/water syringe tips, protects practitioners and their patients against risks of direct or cross-contamination.

17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE • Tel + 33 (0) 556 340 607 • Fax + 33 (0) 556 349 292 E-mail : info@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Kettenbach Visalys Temp/ Silginat/ Multi Tray Complete oplossing voor het vervaardigen van noodvoorzieningen Naast een gerenommeerd assortiment met voornamelijk afdrukmaterialen presenteert Kettenbach nu een complete oplossing voor het vervaardigen van noodkronen. Met dit systeem maakt u snel en simpel tijdelijke kronen en bruggen die niet van echt te onderscheiden zijn. In een handomdraai en met een perfect resultaat.

Gebruiksgemak Het vervaardigen van een passende noodkroon of –brug begint bij het nemen van een goede afdruk. Kettenbach heeft hiervoor Silginat, een universeel afdrukmateriaal dat uitermate geschikt is voor alle alginaatindicaties, maar dan wel met de voordelen van additiesiliconen. Een Silginat afdruk blijft wekenlang vormstabiel en is meerdere malen uit te gieten. Zeer geschikt dus als “afdrukmal” voor de later nog te vervaardigen noodvoorziening. Economisch Omdat een noodvoorziening vaak een enkel element en soms een brug betreft is een afdruk van de gehele kaak veelal overbodig. Speciaal hiervoor heeft Kettenbach afdruklepels die verspilling van afdrukmateriaal overbodig maakt. Multi Tray’s zijn handige partiële afdruklepels waarmee in combinatie met Silginat de uiteindelijke vormgeving van de later nog te realiseren noodvoorziening kan worden vastgelegd. De afdruklepels zijn verkrijgbaar als partiële frontlepel en als lepel voor de zijdelingse delen. Tijdbesparend Na het maken van de afdruk kan de daadwerkelijke noodvoorziening worden gemaakt. Visalys Temp is geschikt voor de fabricage van zowel tijdelijke kronen, partiële kronen, bruggen, inlays, onlays en veneers. Het materiaal is eenvoudig te doseren en kan zonder inspanning worden geappliceerd. Het materiaal vloeit soepel in de afdruk maar is stevig genoeg om er niet ongecontroleerd weer uit te lopen. Doordat Visalys Temp van nature hoogglans heeft is tijdrovend polijsten niet meer nodig. Daarbij komt dat de smeerlaag die overblijft minimaal is. Hierdoor is de tijdelijke restauratie wanneer deze uit de afdruk komt, aangenamer te behandelen.

Esthetisch resultaat Om zo natuurgetrouw mogelijk te zijn is Visalys Temp fluoriserend en doorschijnend. Deze eigenschappen maken de restauraties ook geschikt voor anterieure tijdelijke restauraties die esthetisch veeleisend zijn. Kortom; noodvoorzieningen met een perfect resultaat.

Wilt u meer informatie of bestellen neem dan contact op met uw rela- tiebeheerder of bel 036 53 58 601.

dental magazine | 2 -2013 | 23

DentsplyMaillefer PROTAPER NEXT

Na een lange periode van productontwikkeling en uitvoerig testen is tijdens de IDS 2013 de volgende generatie ProTaper voorgesteld: ProTaper Next! De roterende vijlen van dit geheel nieuwe systeem kenmerken zich onder andere door de excentrisch geplaatste dwarsdoorsnede, het flexibele M-Wire materiaal en daarmee de bijzondere flexibiliteit.

ProTaper In 2001 is ProTaper met veel tromgeroffel op de markt geïntroduceerd. Binnen de kortste tijd hadden vele endodontologen nationaal en internationaal zich dit efficiënte systeem eigen gemaakt. Het was dan ook geen verrassing dat in de daarop volgende jaren ProTaper is uitgegroeid tot één van de meest verkochte roterende NiTi systemen voor het mechanisch vormgeven van wortelkanalen. ProTaper Universal De concurrentie zat echter niet stil. In de loop der tijd waren er immers meer systemen die op de markt verschenen, met eigen ontwerpkarakteristieken en de daaruit voortvloeiende voordelen voor de vormgeving van het wortelkanaal. Daar kon zelfs een tussentijdse “facelift” van het systeem naar de ProTaper Universal niets aan veranderen. Dat Dentsply niet op zijn lauweren kon gaan rusten was duidelijk.

ProTaper Next Met ProTaper Next zet Dentsply een nieuwe standaard. Een bijzonder kenmerk van de roterende vijlen is de excentrisch geplaatste dwarsdoorsnede. Deze zorgt voor een kronkelende, slangvormige beweging. Het resultaat hiervan is een vorm van het wortelkanaal die breder is dan de nominale doorsnede van het instrument. De excentrische dwarsdoorsnede gecombineerd met de draaiing van de M-Wire, zorgen voor meer vrije ruimte voor de afvoer van dentinevijlsel en flexibelere vijlen. Hierdoor kunnen ook moeilijkere klinische casussen, zoals sterker gekromde, nauwere wortelkanalen worden vormgegeven. Compleet systeem ProTaper Next biedt een compleet systeem voor optimale endodontische behandelingen. De éénmalig te gebruiken vijlen zijn gesteriliseerd en daarmee direct klaar voor gebruik. Naast het assortiment vijlen is er

24 | dental magazine | 2 -2013

een serie absorberende en guttapercha punten beschikbaar. Voorzien van dezelfde markering passen deze punten precies in de ruimtes die door de ProTaper Next vijlen zijn gecreëerd. Nederlandse primeur Tijdens de Openhuisdagen wordt Protaper Next officieel op de Nederlandse markt gelanceerd. Kom naar de stand van Dentsply en ervaar zelf hoe gemakkelijk en uitzonderlijk dit nieuwe systeem is.

dental magazine | 2 -2013 | 25

Design by Dentists TM

Infectiecontrole: een minimaal aantal handelingen

Dag in dag uit wordt er in de praktijk veel tijd gestoken in het verwerken van instrumenten, boren, vijlen etc. Het risico op verwondingen, kruisinfecties en slijtage van het instrumentarium is significant minder als een modern tray systeem wordt gebruikt. Practipal garandeert een veilige afhandeling en opslag van de instrumenten gedurende de gehele werk cyclus. Het slimme kleur coderingsysteem rationaliseert het werk door verschillende kleuren te gebruiken voor verschillende doeleinden. Meer tijd kan worden besteed aan de patienten, het meest waardevolle bezit van de praktijk, terwijl al het personeel gestructureerd kan werken. Practipal Tray systeem bestaat ui trays met boren standaards,vijlhouders, verbruiksartikelen en accessoires die gemakkelijk gezekerd kunnen worden op de trays gedurende het gehele reinigings- en desinfectie proces. Het grote aantal aan variaties en combinaties maken het voor iedere kliniek mogelijk effectiever te werken door de doordachte set-ups en trays die al kant en klaar staan voor iedere behandeling.

Practipal Mini

PractiPal is nu ook beschikbaar in een kleinere maat die 5 instrumenten kan bevatten- ideaal voor controles, voor mondhygiënisten en om reserve instrumenten op te

bergen. Bevat: - 1 Mini tray - Klem

3705-1302 © Directa AB

DIRECTA AB Design By Dentists TM P.O. Box 723, 194 27 Upplands Väsby, SWEDEN

Sirona Röntgensystemen Beste beeldkwaliteit met een lage stralingsdosis Sirona staat al jaren bekend om de innovatieve röntgenoplossingen, met name de hoge beeldkwaliteit en de lage stralingsdosis spelen een grote rol in de ontwikkelingen die de Duitse firma in rap temp doorvoert. Deze twee aspecten van het nemen van een röntgenopname in de tandartspraktijk zijn niet toevallig ook de meest cruciale voor behandelaar en patiënt.

2D Röntgen Economy De Sirona ORTHOPHOS XG 3 is het Economy model voor tweedimensionale röntgen. Dit is de bewezen standaard voor een hoog kwalitatieve röntgenopname voor de algemeen practicus. De eenvoudige bediening en naadloze integratie in de routines van de praktijk besparen waardevolle tijd. De hoge beeldkwaliteit en gebruik van SIDEXIS XG software garanderen een snelle en eenvoudige diagnose. Dit Economy model heeft zes programma’s en een gemotoriseerde aanpassing voor hoogte en kin- en voorhoofdsteunen. 2D Röntgen Professional De Sirona ORTHOPHOS XG 5 is het Professional model, met meer programma’s voor perfecte resultaten. Deze heeft meerdere mogelijkheden waaronder een uitgebreide orthodontiemodule met de specifieke diagnostische taken. Het horizontaal en verticaal gereduceerde pediatrische panoramaprogramma biedt eenuitzonderlijke beeldkwaliteit met een minimale dosis. Ideaal voor praktijk waar veel kinderen worden behandeld. De optionele cephalometrische arm biedt alle mogelijkheden voor een orthodontische behandeling. Dit Professional model heeft 11 panoramaprogramma’s, eenvoudige bediening met de Multipad en tevens een gemotoriseerde aanpassing voor hoogte en kin- en voorhoofdsteunen. 2D/3D Röntgen Advanced De ORTHOPHOS XG 3Dready is het Advanced model voor tweedimensionale röntgen die kan worden uitgebreid naar driedimensionaal indien gewenst. De ORTHOPHOS XG 3Dready is daarmee de ideale oplossing voor praktijken die gericht zijn op de toekomst. Start nu met 2D en breidt dit later uit naar 3D terwijl direct gebruik kan worden gemaakt van de uitgebreide mogelijkheden. Bij gebruik van de Easypad kan de patient automatisch worden gepositioneerd. Tevens kan de optie ‘Quickshot’ worden gebruikt voor een gereduceerde stralingsdosis. De 3D module met een ‘Field of View’ van 8 x 8 cm continu, biedt een verhoogde betrouwbaarheid bij

ingewikkelde diagnostiek en nieuwe mogelijkheden voor implantologie in combinatiemet CEREC.Het Advancedmodel heeft 17 panoramische en 4 cephalometrische programma’s en uiteraard een zeer comfortabele positionering van de patiënt en gemotoriseerde aanpassing voor hoogte en kin- en voorhoofdsteunen. Alle ORTHOPHOS XG modellen zijn samen met de SIDEXIS XG Software integreerbaar in elk praktijk- of ziekenhuisnetwerk. Nieuwe röntgensensoren Röntgensensoren worden, ten onrechte, minder vaak toegepast in de Nederlandse tandartsenpraktijk. Het grootste euvel is kabelbreuk waardoor direct een nieuwe sensor moet worden aangeschaft. Daar rekent Sirona direct mee af met de nieuwe XIOS XG Supreme en XIOS XG Select. Beide hebben een eenvoudig te verwisselen kabel waardoor niet opnieuw de sensor moet worden verwisseld. Een stuk kostenvriendelijker zonder aan kwaliteit in te boeten. De XIOS XG Supreme heeft een cesiumiodelaag die in combinatie met CMOS en de Active Pixel technology zorgt voor hoge contrastopnamen. De XIOS XG Supreme en Select zijn beide verkrijgbaar in drie gangbare formaten en een optionele WiFi module waarop het inlezen van de opnamen nog eenvoudiger wordt.

dental magazine | 2 -2013 | 27

kuraray Clearfilmajesty™es-2 Voor een volmaakte kleurovergang ‘Volmaakt!’ Dat is uw reactie als u een restauratie met de nieuwe CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 heeft gelegd. Met dit universele composietconcept behaalt u een ongekend resultaat: een natuurlijke eenheid in kleur en materiaal.

Bij de ontwikkeling van CLEARFILMAJESTY™ ES-2 bleef geen detail ongemoeid. Met als eindproduct een bi-functioneel composietconcept voor zowel anterieur als posterieur gebruik. Dit geheel vernieuwde composietconcept bestaat uit het CLASSIC EENKLEURSYSTEEM, het PREMIUM DUO-KLEURSYSTEEM en een intuïtieve kleurenwijzer. Om de perfecte aansluiting met de tand te realiseren hebben we de consistentie van het materiaal geperfectioneerd. Dit geeft u tijdens het modelleren direct een vertrouwd gevoel. U staat versteld van het resultaat; uw restauratie is niet van het natuurlijke element te onderscheiden! Het eerste door VITA™ goedgekeurde intuïtieve kleurconcept ter wereld De juiste VITA™kleur kiezen ging nog nooit zo eenvoudig. ’s Werelds eerste, door VITA™ goedgekeurde, op helderheid gebaseerde kleursysteem speelt vanaf nu de hoofdrol in uw niet van echt te onderscheiden restauraties. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 kleurenwijzer Iedere kleurbepaling begint u steevast met een selectie van de helderheid aan de hand van de 6 kleurentabs. Binnen enkele seconden heeft u de juiste helderheid gekozen. Stel, u komt uit op tab A2, dan restaureert u met de PREMIUM A2E (Glazuur) en A2D (Dentine). En geloof het of niet maar door de unieke optische technologie in CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 dekt u met deze combinatie tegelijkertijd ook de naastliggende kleuren D2 en C1 af! Maakt u gebruik van het CLASSIC éénkleursysteem, óók dan gaat u uit van de helderheid van één van de zes tabs. Echter daarna doet u de finale kleurbepaling. Daarvoor haalt u de gekozen tab uit de kleurenwijzer en kiest u de juiste CLASSIC kleur uit slechts de 3 getoonde kleuren (D2/A2/C1) als tweede stap.

Dit is de meest slimme en intuïtieve kleurenwijzer ooit! 18 PREMIUM kleuren (7 glazuur-, 7 dentine- en 4 translucente kleuren) en 18 CLASSIC kleuren overzichtelijk samengevoegd tot compact zakformaat. Uitgebalanceerd kleurmanagement Hoe kan het dat u geen overgang tussen natuurlijk tandweefsel en CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 waarneemt? Dit is grotendeels te danken aan de onderstaande eigenschappen. Helderheid Value is bepalend Ons intuïtieve kleurconcept is gebaseerd op helderheid. Waarom helderheid? Omdat 90% van de KLEUR die opgebouwd is uit de dimensies tint (hue), kleurverzadiging (chroma) en helderheid (value) wordt bepaald door helderheid. Dus vanzelfsprekend wilt u in eerste instantie altijd de juiste helderheid! Omdat ons concept als enige composietsysteem geaccordeerd is door VITA™, werkt het overal ter wereld!

28 | dental magazine | 2 -2013

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 is leverbaar in zowel PLT’s (tips) als in draaispuiten.

Deze technologie maakt het mogelijk om tot werkelijk natuurgetrouwe optische eigenschappen, inclusief fluorescentie en opalescentie van dentine en glazuur te komen.

Opaciteit en Translucentie De creatie van natuurlijke diepte Verrassend genoeg is opaciteit een onderschatte factor bij voor een geslaagde tand-composiet integratie. Maar zonder de juiste opaciteit is er geen goede match! CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 is ontwikkeld met de juiste natuurlijke glazuur-translucentie en dentine-opaciteit. Kopieer de natuur door het vervangen van het glazuur door het PREMIUM Enamel composiet en het dentine door het PREMIUM Dentin composiet. U houdt de natuurlijke anatomie aan. Tint en Kleurverzadiging Het verbond tussen composiet en natuur Wanneer u de juiste VITA™-helderheid heeft gekozen, worden de juiste tint en kleurverzadiging door de light Diffusion Technology geregeld. Binnen het onderzoek van Dr. Nagai van de Harvard School of Me- dicine werd een restauratie van het middelste derde van de VITA™ D2, A2 en C1 kleurentabs nagemaakt volgens de instructies van drie fabrikanten. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 van Kuraray bewijst in dit onderzoek dat de combinatie van A2E en A2D PREMIUM kleuren niet alleen overeenkomen met een A2 kleur, maar ook met een D2 en een C1 kleur. De drie tabs, die met CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 gemaakt zijn tonen geen zichtbare verschillen met de originele VITA™-tabs. Harvard School of Medicine testte ons composietconcept

Aanvullende eigenschappen Wat biedt CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 u nog meer?

• Door gebruik te maken van de zuiverste ingrediënten en de meest geavanceerde silaniseertechnologie is CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 gemakkelijk modelleerbaar. • De kleur is voor polymerisatie gelijk aan die van het gepolymeriseerde product. U staat nooit voor verrassingen. • CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 heeft een verwerkingstijd van maar liefst 4,5 minuten in normaal omgevingslicht. Zelfs wanneer u de operatielamp op de restauratie gericht houdt, heeft u nog ruim voldoende tijd om te modelleren. • De polijstbaarheid is uitstekend, voor een natuurlijk glanzend eindresultaat. • CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 is uiteraard fluorescent, daarnaast kennen de glazuurvervangers een natuurgetrouwe opalescentie. • CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 is een nano-hybride composiet dat zich uitstekend leent voor zowel posterieur als anterieur gebruik. Het vulstofgehalte van maar liefst 66% vol. (78% gew.) is uitzonderlijk hoog voor een esthetisch composiet.

Het is de optelsom van alle eigenschappen die CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 ongeëvenaard maakt.

dental magazine | 2 -2013 | 29

WIST U DAT ?

SEPTANEST ® (1) GENIET VAN ALLE MERKEN WERELDWIJD HET MEESTE VERTROUWEN (2) … • Septanest ® is het bekendste merk van Septodont, dat binnen de tand­ heelkundige industrie (3) , met 500 miljoen geproduceerde carpules per jaar, de absolute marktleider wereldwijd is. • Wereldwijd worden er 4 injecties per seconde met Septanest ® uitgevoerd. (2) • Septanest ® is geregistreerd en goedgekeurd door de gezondheids­ instanties in 70 landen. (1) …DANKZIJ EEN STERK ENGAGEMENT OM DE HOOGSTE KWALITEIT TE LEVEREN • De wereldwijde goedkeuring van Septanest ® toont aan dat het syste­ matisch aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet, inclusief degene die gelden in Duitsland, de Verenigde Staten (FDA),… • Iedere carpule ondergaat, naast de 27 geregistreerde kwaliteitscon­ troles, een visuele inspectie vóór vrijgave. • Bij de productie van Septanest ® maakt men gebruik van eindsterilisatie, door gezondheidsinstanties als Gouden Standaard aanbevolen om de hoogste graad van steriliteit te verzekeren.

• Septanest ® is 100% latexvrij en komt bovendien ook tijdens het productieproces, nooit in contact met latex. (1) Septanest ® wordt in sommige landen verkocht onder de naam Septocaine ® of Medicaine ® (2) Onder de injecteerbare verdovingsvloeistoffen in de tandheelkunde, met een jaarlijks verbruik van 150 miljoen carpules (3) Septodont is het enige bedrijf ter wereld dat jaarlijks 500 miljoen tandheelkundige carpules produceert

VRAAG NAAR UW VOORWAARDEN bij UW VERTROUWD DENTAl DEpOT

februari 2013

Septodont NV-SA - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel gratis nummer: 00800 2 425 60 37 - Fax.: +32 (0)2 425 36 82 - info@septodont.nl

www.septodont.nl

SEPTANEST_AD 2013_A4_2.indd 5

12/02/13 11:41

Made with