Dental Magazine 2013 - nummer 2

Inhoud

4 Henry Schein Dental Solutions

21 VOCO IDS innovaties

6 IDS Keulen 2013

23 Kettenbach noodkroonvoorzieningen

9 GC everstick POST

24 Dentsply Maillefer Protaper NEXT

11 KaVo Pan eXam en Scan eXam

27 Sirona röntgensystemen

13 Henry Schein Cares

28 Kuraray CLEARFIL MAJESTY ES-2

15 Technische Dienst Henry Schein

33 3M ESPE Filtek Supreme XTE

17 IDS nieuwe producten

36 Medische handschoenen

copyright Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro’s, netto en excl. btw tenzij anders vermeld. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de VGT van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 40410718. Tevens zijn deze opgenomen in onze catalogus en op onze website. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

locatie almere Veluwezoom 16, 1327 AG Almere Postbus 50351, 1305 AJ Almere

Henry Schein Huismerkcatalogus 2013 • Compleet overzicht van Henry Schein huismerkproducten • Uitgebreide productinformatie • Hoogwaardige producten voor een lage prijs

locatie Emmen Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen Postbus 138, 7800 AC Emmen

telefoon 036 53 58 601 email info@henryschein.nl internet www.henryschein.nl

REDACTIE redactie@henryschein.nl

VORMGEVING Henry Schein Marketing

druk Drukkerij Teewes

oplage 10.000 exemplaren

Veluwezoom 16 1327 AG Almere Hoenderkamp 18 7812 VZ Emmen bel 036 53 58 601 mail info@henryschein.nl www.henryschein.nl

dental magazine | 2 -2013 | 3

Made with