Dental Magazine 2013 - nummer 2

DentalView Iedere 5 minuten die u besteedt aan patiënteneducatie aan de behandelstoel gaat ten koste van kostbare behandeltijd. Met DentalView wordt de wachtkamer een extra behandelkamer! De tijd die een patiënt hier doorbrengt, wordt zonder uw aanwezigheid besteed aan bijvoorbeeld praktijkvoorlichting en educatie. De patiënt wordt al in de wachtkamer geïnformeerd over alle zaken die u van belang vindt. Bij binnenkomst in de behandelkamer kunnen uw medewerkers direct beginnen met de behandeling. Voorlichting verhoogt patiëntacceptatie, bewustwording en vertrouwen in de behandelaar. De patiënt begrijpt de mogelijkheden beter en is eerder geneigd de juiste keuzes te maken.

Medisch Ondernemen

Gericht op meerdere speciali­ saties eerstelijns zorgonderne­ mers informeert Medisch Ondernemen over ontwikkelin­ gen en gebeurtenissen in de

markt. Speciaal voor tandheelkundige praktijken bieden zij het PraktijkManagers Netwerk en de PatiëntenEnquête. Het Praktijk­ Managers Netwerk is het platform voor praktijkmanagers werkzaam bij tandartsen en andere zorgverleners. Zowel regionaal als landelijk wisselen praktijkmanagers kennis en ervaring. Nieuw dit jaar is de PatiëntenEnquête. Met deze handige tool kunt u zeer eenvoudig op de KRT-criteria gebaseerde enquêtes bij uw patiënten afnemen.

Dental Communication Company

Patiënten wordt steeds meer klant en verwachten een actieve houding van u als tandarts. Maar hoe kan het patiëntcontact nu efficiënt worden geoptimaliseerd? De Dental Communication

In het Henry Schein Dental Solutions boekje worden alle diensten uit- gebreid omschreven en toegelicht. Dit boekje nog niet ontvangen? Vraag deze dan vandaag nog aan via 036 53 58 601!

Company en Henry Schein Dental Solutions bieden u één portaal waarin alle externe communicatie op een eenduidige, professionele en rendabele manier wordt georganiseerd. Van briefpapier tot een tevredenheidonderzoek, van folder tot website, wij integreren een heel groot aantal deeloplossingen in één compleet geïntegreerd communicatieconcept.

dental magazine | 2 -2013 | 5

Made with