2014-VZ-IG3- CE- Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Opleiding Verzorgende-IG niveau 3

Crebonummer

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Certificeerbare eenheid: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging,

verpleegtechnische handelingen en huishouden en wonen

(2014-vz-ig3-ce)

 Werkproces 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op  Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit  Werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager  Werkproces 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden  Werkproces 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie  Werkproces 1.10 Stemt de zorgverlening af

 Werkproces 1.11 Evalueert de zorgverlening Alle werkprocessen zijn een onderdeel van Kerntaak 1

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.1

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.2

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.3

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.5

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.7

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.8

Beoordeling werkproces 1.10

goed

voldoende

onvoldoende

Beoordeling werkproces 1.11

Examen afgerond:

nee

ee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

1

Z&W serie 2014

Opleiding Verzorgende-IG

2014-vz-ig3-CE

Made with