Onsdag 11. november 2015

• DRENERING

Onsdag 11. november 2015 Nr. 41 • 14. årgang Frykter for liv og helse på E6

Tryggheten er blitt digital

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Jon Olav Andersen

Syver Byfuglien har fått ny digi- tal trygghetsalarm. – Det er fort- satt en knapp det skal trykkes på for å få hjelp, forsikrer Tommy Karlstad i Gjøvik kommune. Rundt 800 brukere får nå nye digitale alarmer. De første 250 alarmene er allerede installert.

Side 9

Har overtatt i Skybergsroa

Før sommeren var det slutt for Onkels Gård i Skybergsroa. Fra 1. november ønsker derimot ny eier Anja Moland, til venstre, og Thea Rugsveen velkommen til Heggerusten Familegård. Her satses det både på det som har vært og litt nytt. Side 7

Teater med høyt tempo

Foto: Ragnhild Fladsrud

nye midtrekkverket fra Biri til Vingrom. Harald Balke (bildet) er opplæringsan- svarlig for ambulansetjenesten, og erfa- rer at det er vanskelig. – Med smal veg- skulder, autovern og midtdeler sliter vi med å komme fram, sier han. Side 4

Utrykningspersonell har nå varslet Statens vegvesen om at de ikke alltid vil være i stand til å berge liv og helse på en faglig forsvarlig måte på grunn av midtdeler på E6. Brann, politi og ambu- lanse sliter med å komme fram med det

Snart advent!

Frivillige for asylsøkerne Flere frivillige vil gjerne gjøre noe for asylsøkerne som kommer til akuttmottaket på Bondelia. Gjøvik Røde Kors har dannet en egen ressursgruppe som skal jobbe med asylsøkerne. Gjøvik Røde Kors ved Lillian Kleven Bygstad, Inge Botten og Ragnhild Fjeld vil gjerne ha med flere frivillige. Akuttmottaket står nå klart til å ta imot inntil 190 personer. Side 8

Godt utvalg i advents- stjerner og julebelysning!

Nye Toten Teater har hatt høyt tempo på Samfundet den siste tida. Forestillingen «Rett i lomma» er krevende, men skue- spillerne mestret utfordringene. Side 3

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

Etterisolering loft,100 m 2 kun kr 15.000,- Reisekostnader kommer i tillegg. Pakkepris, eks: Fyrer du for kråka?

Kampanje Koffert «Rocky»

Velkommen til vår nye butikk! Vi åpner igjen fredag 13. november kl. 10.00

999,- 899,- 699,- Stor 1899,- NÅ Med. 1699,- NÅ Cabin 1299,- NÅ Xtra lightweight, TSA lås

«en del av noe stort »

Øvre Torvgt. 20 • Tlf. 61 13 42 40

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

så/PPLANDå å å å så(EDMARKå å å å

!

www.isoteks-miljo.no

Made with