Onsdag 11. november 2015

2

Onsdag 11. november 2015 •

Satser på enda flere møbler i Hunndalen

Vegg i vegg ligger møbelgi- ganten Skeidar, og neste torsdag åpner møbelforret- ningen Rocka dørene i Amsrudvegen i Hunndalen.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Rocka i Hundalen blir den tredje butikken som Rocka Norge as åpner i Norge, før både Oslo og Bergen. Fra før har møbelkon- septet butikker i Fredrikstad og Moss. Målet er å etablere 10 butikker i år. – Da jeg ble kontaktet om jeg ville drive møbelkonseptet i Hunndalen, virket det interessant, men da jeg så møblene var jeg solgt. Dette er noe annet, kvalitet, nytt og spennende, mener franc- hisetaker Helene Solvang. Hun kommer fra stillingen som butikksjef hos Stormberg på kjøpesenteret på Raufoss. Utfyller hverandre Å ha butikk vegg i vegg med møbelgiganten Skeidar ser hun som bare positivt. – Jeg tror det er bra for oss begge. Vi kommer til å utfylle hverandre. Jeg tror dette blir god forretning for begge parter, mener Solvang. Den nye møbelbutikken skal disponere totalt 850 kvadratme- ter. – Rocka er litt annerledes Per Sandvik holder foredrag om musikkorpsene på Samfundet neste lørdag. Foredraget er for Gjøvik Byhistoriske samlinger, en del av Gjøvik Historielag, som har en samling i måneden. Sandvik har samlet korpsbilder gjennom noen år, noen av dem vist på en utstilling i Kauffeldtgården for et par år siden. Han har også laget en

Neste torsdag åpner Helene Solvang møbelforretningen Rocka i Amsrudvegen. – Vi og Skeidar kommer til å utfylle hverandre. Jeg tror dette blir god forretning for begge butikkene, sier Solvang.

EiendomAS. Eiendommen er i tillegg regu- lert til at det kan bygges ytterligere 5.000 kvadratmeter. – Vi ser nå på senteret som et utleiecase, der vi prøver å leie ut restarealene. Vi har fremdeles lokaler ledig i de tidligere lokalene til KVIK Kjøkken, opplyser Storli.

møbler i alle prisklasser. Møblene kan spesialtilpasses både etter mål og farger. Vi kom- mer også å jobbe litt mot bedriftsmarkedet. I starten blir det jeg og tre ekstrahjelper som

skal jobbe i butikken, opplyser den nye møbelbutikkdriveren i Hunndalen. Ledige lokaler Det er Enata EiendomAS som

eier Rubo-senteret. Eiendomsselskapet disponerer totalt 10.000 kvadratmeter, der Skeidar er største leietaker. – Skeidar har en klausul om at det ikke kan etableres konkurre- rende virksomhet i bygget, men i dette tilfellet ser de det som en for- del, sier Jon Storli i Enata

Musikkorps i mer enn hundre år

fotobok om emnet. I alt har han samlet cirka 350 korpsbilder fra århundreskiftet 1800-1900 fram til i dag. I presentasjonen har Sandvik tatt med en del private bilder for å krydre det hele mellom alle de oppstilte korps- bildene. Han forteller om sine minner fra da han begynte å spille i 1948. Geografisk omfang er

Gjøvik/Vindingstad/Hunndalen og det legges vekt på å fortelle litt også om bautaene i Gjøviks musikkliv, slik som brødrene Stauch Hansen, Paul Strand, Arne Jensveen, Albin Ihle og Nils Erik Lister. Det er gratis adgang med salg av kaffe og vafler. Det blir også allsang med Kirsten Tangen ved flyglet.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Solveig Dullum, født 1942, døde 31. oktober. Minda Hauger, født 1926, døde 28. oktober. Knut Jensen, født 1923, døde

21. oktober. Lilly Olstad, født 1926, døde 28. oktober. Marie Milla Olstad, født 1935, døde 30. oktober. Hans Pedersveen, født 1967, døde 24. oktober.

Strømforsyningen må være stabil

Deler av investeringene er gjort med tanke på Gjøvikbanen. Det går alltid et tog, reklamerte NSB en gang i tida. Blir strømmen borte, er det straks over på buss for tog. Med bedre strømforsyning vil det om noen år være mulig å få til hyppigere togavganger. Vi skal heller ikke glemme næringslivet, spesielt industrien. Marginene er knappe. En moderne indus- tribedrift tåler ikke at strømmen blir borte i særlig lang tid, slik at produksjonen stopper. Derfor er det viktige forbedringer som foregår.

ningen skal bli mer stabil. Vi har gjennom flere år sett at det er en viss sårbarhet. Stormkast har slått ut strømnettet flere ganger. For oss som stort sett klarer oss fint, selv om lampa over stuebordet blir mørk i noen timer, spiller det likevel ikke så stor rolle. Samfunnet er imidlertid avhengig av en stabil kraft- forsyning for å fungere. Eidsiva opplyser at det finnes ca 2.000 kilometer luftlinje og 1.500 kilometer med kabel i bakken på Toten og Gjøvik. For å leke litt med tallene, så utgjør det en sammenhengende strekning fra Gjøvik til Casablanca. Derfor må det hele tida vedlikeholdes og forbedres.

I de siste årene er det investert mye i det lokale strømnettet på Toten og Gjøvik. Årlig bruker Eidsiva rundt 50 millioner kroner på å forbedre nettet. I tillegg brukes det 26 millioner kroner på drift og vedlikehold. Vi ser at kraftselskapet har behov for å synliggjøre hva nettleia går til. En vanlig husstand betaler mange kroner i året i nettleie, og det er en svært synlig utgift. Selv om strømmen er billig for øyeblikket og tempera- turen ikke tilsier hard fyring, svir nettleia når regning skal betales. Nå skjer det utbedringer som en vanlig husstand kan glede seg over, for Eidsiva lover at strømforsy-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 11. november 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with